– Hvis mobilen ofte tar oppmerksomheten bort fra barnet, kan det på sikt skade barnets helse, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Forsker bekymret over spedbarnsforeldres mobilbruk

– Vær bevisst på mobilbruken når du er sammen med spedbarnet ditt, påpeker forsker. Her gir hun fem råd til god mobilbruk for nybakte foreldre. 

Tall om mobilbruk

I dag har 80 prosent av befolkningen smarttelefon, ifølge tall fra MedieNorge.

I aldersgruppen 25-44 år oppgir drøyt 95 prosent at de ofte bruker mobilen til å koble seg til Internett.

Av dem som i 2015 var på Internett i løpet av en gjennomsnittlig dag, var 70 prosent innom Facebook og 44 prosent på andre sosiale medier.

Visste du at hvis du stadig går inn på mobilen din, kan det være skadelig for barnet ditt? Forskning viser nemlig at det kan skape stress hos babyen og forstyrre relasjonen mellom foreldre og barn.

– Hvis mobilen ofte tar oppmerksomheten bort fra barnet, kan det på sikt skade barnets helse, påpeker Nina Misvær, som er forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun forteller at det synes som at det er mangel på kunnskap blant foreldre om mulige skadevirkninger for barnet.

– Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom foreldre og barn betyr veldig mye. Kanskje mye mer enn mange spedbarnsforeldre er klar over, sier Misvær.

Nylig publiserte hun og tre helsesøstre en fagartikkel om foreldres mobilbruk i tidsskriftet Sykepleien, hvor de har samlet det som finnes av forskning om temaet. 

Vil ta opp temaet tidligere

Helsesøstrene understreker at tidlig samspill mellom barn og foreldre er viktig for barnets utvikling og tilknytning, men avbrytelser og delt oppmerksomhet med mobilbruk kan skape utfordringer.

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjonen anbefaler derfor samtaler med foreldrene om dette når barnet er fire uker, seks måneder, to år og fire år.

– Som helsesøstre argumenterer vi for å ta opp temaet tidligere og oftere. Det er den første tiden som er spesielt viktig, sier Misvær.

– Av erfaring mener vi at temaene bør diskuteres med foreldrene allerede ved hjemmebesøket og oftere i løpet av de første levemånedene.

Snakker om erfaringer

Ved dette første møtet samtaler helsesøster blant annet om barnets initiativ til kontakt. 

– Helsesøstrene forteller da om grunnleggende samspillfaktorer som blikkontakt, bruk av stemme, ulike ansiktsuttrykk, god berøring og dialogliknede kommunikasjon mellom barnet og foreldrene, forklarer Misvær.

Hvilke erfaringer foreldrene selv har gjort i kontakten med barnet sitt, er et godt utgangspunkt for samtalen.

– Det at foreldrene selv setter ord på sine tanker om eget mobilbruk, vil trolig ha en bedre effekt enn at helsesøster forteller dem hva hun mener at de bør gjøre, sier forskeren og tilføyer:

– Samtalen om mobilbruk med foreldrene bør gjentas regelmessig det første leveåret for å sikre at et godt samspill blir ivaretatt fra barna er ganske små. 

Trenger mer kunnskap

Det er uvisst hva som er for mye mobilbruk.

– Vi vet at barn tåler brudd i samspill uten at dette gir varige skader, men utstrakt mobilbruk kan være urovekkende da bruddene vil være både hyppige og mer omfattende, understreker Misvær.

– Et eksempel er barn som sitter i vognen sin på trikken og forsøker å få kontakt med moren, fordi det kommer på en hund eller noe annet spennende. Men moren sitter oppslukt av mobilen sin og legger ikke merke til noe av det som skjer. Det er viktig å kunne dele opplevelser og være til stede der barnet er. 

Hun påpeker at det er behov for mer forskning rundt foreldres mobilbruk.

– Men det vi vet, er at barns evne til å regulere stress ikke er ferdig utviklet, og barns stressreaksjon aktiveres lettere enn hos voksne. 

Stress er ikke bra i en sensitiv periode for hjernens utvikling. 

– Helsesøster bør oppfordre foreldrene til å lage seg enkle regler og innarbeide gode vaner som kan fungere for dem, sier hun.

– Noen klarer å legge mobiltelefonen helt bort mens de er sammen med barnet og unngår da usikkerhet om hva som er for mye mobilbruk.

Forskerens fem råd

Misvær trekker frem fem tips som småbarnsforeldre kan ha nytte av.

  1. Ha alltid mobilen på lydløs når du er engasjert i babyen som for eksempel ved måltider.
  2. Unngå bruk av øreplugger når du er sammen med babyen og snakker i mobil. Det gjør det vanskelig for babyen å forstå at du ikke snakker til ham/henne.
  3. Legg fra deg mobilen i et annet rom og lag dine egne regler for hvor ofte det er «lov» å sjekke den.
  4. Diskuter temaet med partneren din slik at dere har en mest mulig felles holdning til mobilbruk i samvær med barnet.
  5. Er du bevisst på hvor mye tid du bruker på mobilen? Det finnes apper som kartlegger hvor mye tid du bruker på mobilen, og det kan virke som en bevisstgjøring.
Powered by Labrador CMS