Fortsatt lang vei for elbiler

Elbilprodusentene har fremdeles er store utfordringer før brukere i vinterlandet skal være tilfreds med tilbudet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Moving City AS)

Varmesystem som ikke er godt nok, relativt store behov for service og mangel på lett tilgjengelige ladestasjoner.

Dette er, kort oppsummert, de mest negative tilbakemeldingene fra det pågående forsknings- og utviklingsprosjektet ”Klar for elbil?”.

Stort servicebehov

Deltagerbedriftene i prosjektet har brukt elbiler gjennom vinteren 2010, og en delrapport konkluderer med at forventningene knapt er oppfylt for brukerne.

To viktige forhold med høy viktighet og lav tilfredshet gjelder oppvarming av bilene om vinteren, som oppleves som dårlig, og behovet for service – som er for stort.

Rapporten er utarbeidet av Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø.

– Spørsmål om elbilen bør ha bedre sikkerhet og bedre vinteregenskaper enn konvensjonelle biler blir i utgangspunktet ikke oppfattet som viktig

– Vinteregenskapene scorer likevel svært lavt på tilfredshetbarometeret, sier seniorforsker Terje A. Mathisen ved senteret.

Ulike forventninger

– Både bedriftslederne og de som bruker bilene daglig har fortalt hva de mener er viktig ved bruk av elbil. At opplading fungerer ok er, kanskje ikke så overraskende, viktigst av alt.

– Miljøvennlighet og det å ha behagelig temperatur om vinteren beskrives også som temmelig viktig. At elbil er enkel og billig å parkere er en annen viktig faktor, sier Mathisen videre.

Brukerne vurderer det som viktigere at elbilen er økonomisk lønnsom for bedriften enn det lederne gjør. I rapporten antydes det at dette kan ha sammenheng med at ledelsen er mer oppmerksom på elbilens forholdsvis høye anskaffelsespris.

Brukerne av elbilene er, for sin egen del, mest tilfreds med at elbilen er miljøvennlig i bruk, enkel (og gratis) å parkere, har lavt støynivå og gir bedriften et godt/bedre omdømme.

Omfang og kjøremønster

Terje A. Mathisen.

Det er relativt store variasjoner i bruken av elbilene. Kun 14 prosent av respondentene benytter elbil stort sett hver arbeidsdag, mens 1/3 benytter elbil 1–3 ganger per uke.

Om lag 20 prosent av respondentene benytter elbil en gang i måneden eller sjeldnere.

Det har vært en viss vegring fra ansatte mot å begynne å kjøre elbil. For å øke bruken av elbilene har flere av bedriftene i løpet av våren 2010 arrangert seminarer slik at de ansatte får mulighet til å prøve elbilene og gjennomgå en enkel kjøreopplæring.

Startproblemer

Etter en del startproblemer knyttet både til tekniske svakheter ved noen av elbilene, en del brukerfeil og en jevnt over kald bruksperiode, fungerer kjøretøyene sommeren 2010 stort sett greit.

Erfaringene og tilbakemeldingene fra brukerne, viser at lading, ikke overraskende, er et sentralt punkt.

– Skal elbilens manglende fleksibilitet reduseres, må det bli enklere å kunne lade batteriet i løpet av arbeidsdagen. Dette innebærer tilgang til ladepunkter, og aller helst muligheter for hurtiglading, understreker seniorforsker Mathisen

Referanse:

Mathisen, Solvoll & Smith: Bruk av elbiler – Forventninger og tilfredshet, Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, rapport 6/2010.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bodø - Les mer

Powered by Labrador CMS