Urtemedisin mot malaria

Planter fra tradisjonell medisin kan ha effekt både mot malariaparasitten og myggen som sprer sykdommen. Et norsk pilotprosjekt holder på å kartlegge og teste slike planter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ulike plantemedisiner brukes mot malaria. Her samler Torunn Stangeland og kollegaene i Uganda inn planter som de skal analysere. (Foto: Maud Kamatenesi-Mugisha)

Malaria skyldes parasitten Plasmodium falciparum som overføres av ulike myggarter i overfamilien Anopheles. Sykdommen gir sterke feberanfall som kan være dødelige.  

Både malaria og malariamygg er svært utbredt i tropiske og subtropiske strøk. I Afrika sør for Sahara er malaria en stor kilde til dødsfall, sykdom og fattigdom.

Det er anslått at så mange som 300 millioner mennesker blir syke av malaria hvert år. En million av disse dør, de fleste av dem barn under fem år. Gravide kvinner er også spesielt utsatt.

Tiltakene mot malaria utfordres av at parasitten har utviklet resistens mot de mest brukte medisinene mot sykdommen. I tillegg er flere av artene av malariamygg resistente mot insektmidler og vanskelige å få bort fra nærmiljøet.

Skal teste flere planter

Nå skal et norsk pilotprosjekt kartlegge og teste planter som brukes i tradisjonell afrikansk medisin mot malaria.

– Det finnes flere planter som har vist seg å kunne drepe malariaparasitten, andre planter er giftige for malariamyggen, og kan kanskje brukes som insektmiddel, sier Torunn Stangeland.

Hun leder det nye prosjektet sammen med Hans Overgaard, begge er forskere ved Universitetet for miljø og biovitenskap.

De aktuelle plantene har ikke tidligere blitt testet for hvor effektive de egentlig er, eller om de har skadelige bivirkninger på mennesker.

I mars 2011 var Stangeland i Uganda på prosjektutviklingsmøte og feltarbeid. Hun besøkte et prosjekt som dyrker planter for tradisjonell medisin for å se om det kan gjøres på en bærekraftig måte.

Hun besøkte en organisasjon som utdanner folk innen tradisjonell medisin. Organisasjonen skal også produsere og pakke plantemedisiner.

Lovende resultater

Malaria tar livet av en million personer i året. Barn og gravide er særlig utsatt. (Foto: iStockphoto)

Forskerne har begynt å teste hvor effektive tradisjonelle planter er mot parasitt og mygg. Etterpå må plantene testes for toksisitet, slik at forskerne vet om de er trygge å bruke.

Så langt ser forsøkene lovende ut, men det vil ta tid før de endelige resultatene er klare.

Kanskje er det også vanskeligere for malariaparasitten og myggen å utvikle resistens mot plantemedisin hvor hele planten er brukt og ulike stoffer er aktive i varierende mengder.

– Det at både søtmalurt (Artemisia annua) og kininbark har vært brukt i hundrevis av år mot malaria uten at parasitten har utviklet resistens, kan tyde på dette, sier Stangeland.

Prosjektet skal i tillegg styrke samarbeidet med afrikanske universiteter og forskere som jobber med malaria.

Kan eie medisinene selv

– Finner vi planter som viser seg å være effektive mot malaria, håper vi at afrikanske myndigheter og land vil kunne registrere de testede naturmedisinene og fremstille dem selv, sier Stangeland.

Det kan bli et viktig supplement til og kan kanskje erstatte en del av de dyre importerte medisinene fra utlandet. Det vil også stimulere lokal industri og økonomi i de enkelte landene.

Mer omfattende studie

Pilotprosjektet skal også gjøre en studie for å få oversikten over planter som kan være effektive mot malaria og som er nevnt i den vitenskapelige litteraturen.

– Vi håper at pilotprosjektet vil føre frem mot en større og mer omfattende studie, som blant annet vil inkludere kliniske tester av plantemedisiner, sier Stangeland.

Lenke: 

Pilotprosjektet «Malaria control using plant extracts» mottar støtte fra Forskningsrådets program Funksjonell genomforskning – FUGE

Powered by Labrador CMS