Det er ikke bare munnen som merker hva du spiser. Systemer i kroppen registrerer fett og karbohydrater, og de er med på å regulere hvor mye du spiser.

Viktig system for spise-regulering virker ikke hos folk med fedme

Kroppen merker at du har spist fett og karbohydrater. Men dette systemet fungerer ikke hos mennesker med fedme, ifølge en ny studie.

Kroppen har sinnrike systemer for å sørge for at vi får i oss en passelig mengde næring. Når det er lenge siden forrige måltid, minner kroppen oss på at vi bør spise. Hormoner og andre signaler gir oss økt sultfølelse og stigende matlyst, og mat smaker ekstra godt.

Mot slutten av måltidet tar andre signaler over: Metthetsfølelsen stiger, og neste bit er ikke like fristende.

Vi vet at munnen og smakssansen spiller en viktig rolle i dette systemet. Men de siste årenes forskning har vist at det er mer.

Indre signalsystem

Forskning på mus har for eksempel vist at dyra foretrekker drikker med sukker, selv når de mangler evne til å kjenne søtsmak.

Dyreforsøk har vist at kroppen oppfatter at ulike næringsstoffer kommer inn i magen, uavhengig av signalene fra munnen. Og dette registreringssystemet i magen er igjen med på å regulere spise-adferden til dyra.

En spesielt interessant oppdagelse er at langvarig kosthold med svært kaloririk mat svekker dette indre signalsystemet og kan føre til overspising og fedme.

Men alt dette handler altså om dyr. Så hvor relevant er dette for deg og meg?

Næring rett i magen

Det er her den nye studien kommer inn.

Katy van Galen fra Amsterdam UMC og hennes kollegaer huket inn 30 friske mennesker og 30 deltagere med fedme.

Disse forsøkspersonene fikk en slange via nesen og rett ned i magesekken. På den måten kunne forskerne sprøyte næringsstoffer rett ned i magen, uten at munnen var involvert.

Deltagerne kunne dermed ikke vite hva de fikk eller bedømme hvor mye det var.

I ulike tester fikk forsøkspersonene en dose fett og en dose karbohydrater, hver med 500 kilokalorier. Samtidig overvåket forskerne utskillelsen av signalstoffer i kroppen og nerveaktivitet i hjernen hos deltagerne.

Regulerer trolig spise-adferd

Resultatene bekreftet først forskernes mistanker:

Hos de friske personene ga næringsstoffene karakteristiske reaksjoner i kroppen. Både fett og karbohydrater utløste aktivitet i ulike hjernedeler som regulerer spise-adferd. Dette inkluderte områder forskerne tror registrerer kaloriinntak.

Reaksjonene i kroppen var altså helt uavhengige av signaler fra smakssansen og så ikke ut til å skyldes utskillelse av insulin eller andre hormoner.

Forskerne tror dette er en del av et naturlig reguleringssystem som sørger for at vi verken får i oss for mye eller for lite næring.

Virket ikke hos folk med fedme

Hos deltagerne med fedme var situasjonen en annen.

De fikk langt mindre reaksjon på næringsstoffene i magen. Det kan rett og slett se ut som om de har en feil i systemet som oppfatter hvor mye næring kroppen får og som regulerer spise-adferden etter måltider.

I praksis kan dette bety at de med fedme ikke får den normale tilfredsstillelsen og reduserte matlysten etter å ha spist. Det kan igjen føre til overspising.

Forskerne ser for seg at nettopp denne innsikten kan gi ideer til nye måter å behandle fedme på. Samtidig tyder studien på at slanking ikke er rette veien å gå.

Slankekur

I utgangspunktet hadde van Galen og co trodd at vektreduksjon kunne bidra til å normalisere reaksjonene på næring.

Tidligere studier på fedmeopererte har antydet at reaksjonene på mat blir mer som hos mennesker med normal vekt.

Derfor satte forskerne de 30 deltagerne med fedme på et 12-ukers intensivt slankeprogram. Så gjorde de testene på nytt, med en forventning om å se forbedringer.

Men resultatene ble ikke som forskerne hadde trodd.

Vektnedgang hjalp ikke

Selv med et vekttap på ti prosent var det ingen endring å spore i systemene som registrerer næring og regulerer spise-adferd.

Dette bekrefter tidligere mistanker om at fedmekirurgi ikke bare virker ved å begrense muligheten til å spise mye og dermed redusere vekta. Kanskje fører operasjonen også til endringer i den indre reguleringen av spise-adferd.

Dessuten gir resultatene en mulig forklaring på hvorfor det ofte er utrolig vanskelig å holde vekta nede etter en slankekur

Fører forstyrrelser til fedme, eller omvendt?

Disse resultatene bidrar til å styrke ideen om at indre systemer for å oppfatte næringsstoffer er viktige for spise-adferd, skriver Mary Elizabeth Baugh og Alexandra DiFeliceantonio i Nature Metabolism, i en kommentar til den nye studien.

De mener det er spesielt interessant at disse mekanismene ser ut til å være forstyrret hos mennesker med fedme.

Det blir viktig å finne mer kunnskap om hvordan spisevaner, signalisering i kroppen og metabolsk sykdom henger sammen, skriver de. 

Det er for eksempel ikke klart hvordan ulike proteiner virker på disse mekanismene. 

Et særlig viktig spørsmål er dessuten å finne ut om forstyrrelsene i systemene fører til fedme eller om de bare er en konsekvens av vekta.

Referanse:

M. E. Baugh, A. G. DiFeliceantonio, Obesity impairs brain responses to nutrients, Nature Metabolism, juni 2023. 

K. A. van Galen, Brain responses to nutrients are severely impaired and not reversed by weight loss in humans with obesity: a randomized crossover study, Nature Metabolism, juni 2023. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS