Forskere fra New Zealand og Storbritannia står bak DentalSlim Diet Control – en magnet som låser igjen munnen.

Er dette løsningen ved alvorlig fedme?

Reaksjonene på oppfinnelsen har ikke latt vente på seg.

Matkontrollmekanismen som en gruppe forskere fra New Zealand og Storbritannia står bak, er nå blitt nærmere undersøkt i en studie der deltagerne hadde alvorlig fedme.

I løpet av to uker gikk disse i gjennomsnitt ned 6,3 kilo hver.

Mekanismen er en magnet som låser sammen overkjeven og underkjeven.

Brukeren får kun i seg flytende næring gjennom en åpning på 2 millimeter. I en nødsituasjon kan brukeren selv låse opp magneten.

Mekanismen kan fjernes og settes på igjen av en tannlege, slik brukeren selv ønsker.

En tolererbar plage

Studien, som ble gjort på syv kvinner med alvorlig fedme, viste at de kvittet seg med rundt 5 prosent av kroppsvekten sin i løpet av de to ukene.

Studiedeltagerne klagde på at de fikk problemer med å uttale visse ord. De følte seg også mer anspente den tiden de gikk med munnlåsen. Livskvaliteten deres ble generelt noe redusert.

En av studiedeltagerne klarte å få i seg sjokolade gjennom å smelte den.

Generelt ga deltagerne i studien likevel uttrykk for at de er villige til å tolerere plagen de ble utsatt for, når de opplever en så sterk vektnedgang. Ingen av deltagerne skal ha opplevd selve mekanismen som særlig vond å ha i munnen, heter det i konklusjonen på studien.

Torturinstrument?

Da forskerne fortalte om studien sin på Twitter, lot ikke kritikken vente på seg.

«Ondskap» kalte noen dette.

Andre mente at det minnet dem om et torturinstrument fra middelalderen.

Forskerne rykket da ut og understreket at matkontrollmekanismen deres ikke er ment for langtidsbruk. Det er heller ikke tenkt som noen endelig løsning for personer som sliter med alvorlig fedme.

I stedet er det en løsning som kan brukes sammen med rådgivning fra eksperter på kosthold og sykelig overvekt, påpeker forskerne ved University of Otago i New Zealand som har samarbeidet med forskere ved University of Leeds i Storbritannia.

Stadig flere sliter med fedme

Forskerne minner om at en stadig økende andel av verdens befolkning sliter med overvekt og fedme. Mange opplever at dette skaper redusert selvtillit og depresjon. Personer med alvorlig fedme blir også stigmatisert og diskriminert.

Ett område hvor forskerne ser for seg at mekanismen kan brukes er som hjelp for personer som venter på fedmeoperasjon, men som må gå ned i vekt før det er forsvarlig med en slik operasjon.

Kanskje kan oppfinnelsen kalt DentalSlim Diet Control også brukes som et trygt og rimelig alternativ til å foreta fedmeoperasjoner.

Forskerne peker på at en slik operasjon koster rundt en kvart million kroner og de trekker fram at fedmeoperasjoner kan ha flere mindre hyggelige ettervirkninger som pasienten må leve med resten av livet.

Kilder og referanse:

Paul A. Brunton m.fl: «An intraoral device for weight loss: initial clinical findings», British Dental Journal, 25. juni 2021. Artikkelen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS