Dobling av fedme

Mens blodtrykk og kolesterol viser nedgang i rike vestlige land, har andelen fete i verdens befolkning nær doblet seg siden 1980.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det går fram av tre vitenskapelige artikler i The Lancet, som også  viser at forskjellene er store.

- Resultatene våre viser at overvekt og fedme, høyt blodtrykk og høyt kolesterol ikke lenger gir problemer bare i vestlige og rike land.

- Nå finnes disse helseproblemene i større grad i fattigere land, og dermed blir de globale.

Det sier professor Majid Ezzati ved Imperial College London, i et presseskriv fra det medisinske tidsskriftet

Mer enn én av ti voksne var fete i 2008, viser de nye resultatene.

Norge utmerker seg med høyt trykk

På den positive siden har prosentandelen med høyt blodtrykk hatt en liten nedgang på verdensbasis i perioden 1980 til 2008.

Men; på grunn av befolkningsvekt og økt levealder, har det faktiske antall personer i denne gruppen økt fra 600 millioner til nær en milliard.

Det er de rikeste landene som har vært i stand til å bedre blodtrykksnivåene. Folk i de baltiske landene, og Øst- og Vest-Afrika har høyest blodtrykk, på nivåer man så i en del vesteuropeiske land på 1980-tallet, ifølge et presseskriv fra The Lancet.

Blant såkalte høyinntektsland, har folk i Portugal, Finland og Norge det høyeste blodtrykket. Landene med lavest blodtrykk, for både menn og kvinner, er Kambodsja, Sør-Korea, Australia, Canada og USA.

De vitenskapelige artiklene peker mot at blodtrykksfallet til folk i rike land kunne vært større, dersom kroppsmasseindeksen til folk i disse landene hadde holdt seg på 1980-nivå.

Tunge stillehavsøyer

Befolkninger på øynasjoner i Stillehavet, som Fiji, Tonga og Ny-Caledonia, har den høyeste gjennomsnittlige kroppsmasseindeksen (KMI) i verden.

Stillehavsøyene har samlet en KMI på 34-35 kg/m2 i snitt, og er dermed på vei inn i kategorien alvorlig fedme. Dette innebærer økt riskiko for for tidlig død, og økt fare for en rekke sykdommer.

En så høy snitt-KMI er for eksempel opptil 70 prosent høyere enn hos en del land i Sørøst-Asia, ifølge presseskrivet fra The Lancet.

En KMI på 18,5 til 24,9 regnes ifølge Verdens helseorganisasjon som normalvekt.

Les mer om Kroppsmasseindeks og helse hos Folkehelseinstituttet.

- Det er første gang noen har prøvd å beregne utviklingen i de tre risikofaktorene, fedme, høyt blodtrykk og kolesterol, i alle verdens land, sier forsker Goodarz Danaei.

Kraftig økning i USA

Blant høyinntektslandene i verden har USA høyeste KMI for menn og kvinner, med et snitt på 28. Japan er lavest med 22.

I USA har KMI økt med mer enn en enhet i tiåret. I noen europeiske land utmerker kvinner seg ved å ha samme snitt i dag som for 28 år siden. Det gjelder landene Belgia, Sveits, Frankrike og våre nordiske naboer Finland.

Italia er eneste land som kan vise til en nedgang for kvinner i perioden 1980-2008.

I Europa har tyrkiske kvinner og tsjekkiske herrer høyest KMI med et snitt på 28. Sveitsiske kvinner har lavest, med et snitt på rundt 24, mens Frankrike har menn som ligger blant de laveste med like under 25.

Fedme er en risikofaktor for hjertesykdom, muskel- og skjelettlidelser, diabetes og kreft. Høyt blodtrykk er en risikofaktor for blant annet hjertesykdom.

- Redusere hjerte- og karsykdom

- Et fokus på å kontrollere de tre risikofaktorene høyt blodtrykk, høyt kolesterol og røyking, kan i stor utstrekning redusere sykdomsbyrden av hjerte- og karlidelser i løpet av bare få år.

- Samtidig fortsetter arbeidet med å demme opp for fedmebølgen, og til slutt reversere den. Det vil kreve tiltak på samfunnsnivå i årtier framover.

Det mener professor Salim Yusuf og forsker Sonia S. Anand ved Population Health Research Institute på McMaster University i Canada, i en kommentar til de publiserte resultatene.

Kolesterolnivåene

Gjennomnsnittsnivåene for kolesterol gått ned i deler av Nord-Amerika, Australasia og Europa, men økt i Øst- og Sørøst-Asia og stillehavsregionen.

Likevel viser det seg at land som Hellas, Island, Andorra og Tyskland har de høyeste nivåene i verden (rundt 5.5 mmol/l)

Samtidig har afrikanske land lavest (4 mmol/L). Blant høyinntektsland i Vesten utmerker USA, Canada og Sverige med et gjennomsnittlig lavt kolesterol.

- Det er oppmuntrende at mange land har klart å redusere blodtrykk- og kolesterolnivåer i befolkningen, selv om kroppsmasseindeksen (BMI) har økt.

- Bedre kontroller og behandlingsformer har sannsynligvis bidratt til å redusere disse risikofaktorene i de rike landene, og det har også mindre salt i maten og bruk av sunnere umettede fettsyrer, mener professor Majid Ezzati ved Imperial College London.

Les mer:

Tidsskriftet The Lancet, Online First

Powered by Labrador CMS