Elever som utsetter andre for mobbing opplever at de har et dårligere forhold til lærerne. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Elever kan stoppe mobbing selv

Egne grupper med medelever som beskytter og støtter barn som blir mobbet, kan føre til at mobbing stopper.

En støttegruppe består 5–6 medelever som støtter og beskytter barnet som blir mobbet. Det er den som blir mobbet som selv velger ut de som skal være med i støttegruppen. 

Støttegruppen samles ukentlig hos helsesøster eller lærer der de forslår hva de kan gjøre for at den mobbede eleven skal få det bedre.

Det kan for eksempel være å gå sammen til skolen og leke sammen i friminuttet. Det viktige er at elevene selv kommer med forslagene.

– Elever som mobbes føler seg ensomme, og de blir avvist av jevnaldrende. Å ha en venn er være en viktig beskyttelsesfaktor mot mobbing, og sosial støtte fra venner og lærere kan redusere mobbingen, sier førsteamanuensis Lisbeth Gravdal Kvarme ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Fikk slutt på mobbingen

I Kvarmes studie deltok 18 skolebarn i alderen 12–13 år ved to østlandsskoler, og deltakerne meldte seg selv. De som hadde vært utsatt for mobbing, fikk egne støttegrupper som varte helt til det ble slutt på mobbingen.

– Forskningen viste at mobbingen stoppet ved hjelp av støttegrupper. De som hadde blitt mobbet, følte seg tryggere, gladere, inkludert, mer synlige og de fikk venner, sier Kvarme.

Med en støttegruppe rundt seg, var ikke de mobbede elevene redde lenger. De følte seg trygge.

En jente som ble så mye mobbet at politiet måtte gripe inn, fikk livet forandret. Fra et liv preget av frykt og isolasjon, kunne hun nå gå ut uten at voksne var der for å passe på henne. Hele tiden.

«Det er mye bedre nå. Det er forskjellig fra før, nå har alt det vonde blitt borte. Jeg føler en stor lettelse fordi helsesøster på skolen, læreren min og til og med politiet har hjulpet meg,» forteller hun.

Ikke lenger isolert

De mobbede elevene i Kvarmes studie gikk fra å være ekskludert og isolert til å bli inkludert og å få venner. De var ikke lenger ensomme og avist av klassekameratene nettopp fordi de fikk hjelp av støttegruppen.

En av elevene sa det på denne måten:

«Når jeg er alene, så kommer de til meg. De ser om jeg trenger noe og hjelper meg, selv om jeg ikke spør dem. På en måte så vet dem når jeg trenger hjelp, og så hjelper de meg med en gang. En av dem er særlig hjelpsom. Så jeg pleier å være sammen med henne når de andre ikke vil være sammen med meg.»

De mobbede elevene følte også at de ble mer synlige etter at de fikk hjelp fra støttegruppen.

«Nå tør jeg å stå opp for meg selv fordi jeg får støtte, og da klarer jeg å si til dem: Ikke gjør det, jeg liker det ikke.»

Meningsfullt å hjelpe

Lisbeth Gravdal Kvarme. (Foto: HiOA)

– Støttegruppen syntes også det var meningsfullt å hjelpe de som hadde vært mobbet, sier Kvarme.

Det ble populært å være snille med hverandre i en av klassene som Kvarme forsket på.

– Elevene følte seg utvalgt og opplevde glede ved å hjelpe en annen elev. Det styrket selvtilliten.

– Slike støttegrupper førte også et bedre klassemiljø. Flere ble venner, og færre ga negative kommentarer til hverandre, sier Kvarme.

Vanskelig og krevende

Forskningen viser at det også kan være vanskelig og krevende for noen elever å være med i slike støttegrupper. Som en av informantene sa:

 «Jeg var redd for å miste venner fordi jeg støttet den mobbede. De andre ble sinte på oss og slo oss når vi støttet henne.»

«For å være ærlig så pleide jeg ikke å støtte henne før, fordi jeg var redd for å bli involvert i hennes problemer. Men siden jeg har funnet ut hva denne støttegruppen har betydd for henne og for meg så har ting endret seg.»

Opptatt av løsninger

– Mens tradisjonelle anti-mobbeprogram på skolen er opptatt av problemer, er denne metoden mer opptatt av å finne løsninger, sier Kvarme.

Poenget er at støttegruppen skal hjelpe den som blir mobbet med å ha det godt på skolen og å få venner.

For å bekjempe mobbing er det viktig å sette inn tiltak både på skolen, klassen og i tillegg tiltak som støttegrupper som kan bidra til at mobbeofferet kommer ut av offerrollen, understreker Kvarme. 

– Det er viktig at lærer, elever og skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre for å hjelpe de som mobbes og forebygge mobbing, sier Kvarme.

– Samarbeid er helt avgjørende for å bekjempe mobbing, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS