Mulig med patent på oppfinnelser som gjelder dyr og planter

Regjeringen foreslår at patentdirektivet gjennomføres som norsk rett. Dette betyr at det kan bli mulig å få patent på oppfinnelser som gjelder planter og dyr.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lovforslaget er en konsekvens av forslaget til Stortinget om å godkjenne EUs patentdirektiv. Regjeringen vedtok dette under dissens fra Kristelig Folkepartis og Venstres medlemmer. Norges frist for å gjennomføre direktivet vil være 1. september 2003.

Lovforslaget om patent på panter og dyr sier blant annet at det kan gis patent på inntil 20 år. Oppfinnelsen må være ny. Det kan ikke gis patent på rene oppdagelser.

Patentet omfatter bare selve oppfinnelsen, for eksempel bruk av en plante til legemiddelproduksjon. Planten i sine naturlige omgivelser kan fortsatt utnyttes fritt. Et patent gir ikke rett til å bruke oppfinnelser som er forbudt etter annen lovgiving.

Lovforslaget inneholder også en rekke regler som skal ivareta hensynet til blant annet etikk, utviklingsland og miljø. Ifølge regjeringen vil direktivet bli praktisert restriktivt.

Ett av forslagene går ut på at bønder skal ha rett til å bruke avlsdyr til egne landbruksformål uten å betale vederlag til patenthaveren.

Det skal også bli enklere å gripe inn mot misbruk av patenter, f.eks. dersom prisen presses urimelig høyt. Konkurransetilsynet skal ifølge lovforslaget få adgang til å gripe inn mot misbruk av patenter.

Det skal også opprettes en etisk nemnd som Patentstyret kan rådføre seg med.

(NTB)

Powered by Labrador CMS