Store forskjeller på laks i nord og sør

Det er fortsatt tydelige forskjeller mellom stammer av villaks i norske vassdrag, selv etter 30 år med oppdrett. Forskerne vil likevel ikke blåse "faren over" av den grunn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Ole Kristian Berg, NTNU, studerer laks i norske elver. (Foto: Per Harald Olsen)"

Det har lenge vært frykt for at lakseoppdrett kan redusere det biologiske mangfoldet hos villaksen.

– Jeg vil ikke bagatellisere problemene med rømming, men det er positivt at vi fremdeles finner så store forskjeller laksestammene imellom, sier professor Ole Kristian Berg ved NTNU.

Sammen med stipendiat Øivind Solem er han i gang med et prosjekt som skal kartlegge og beskrive kjennetegn ved ulike stammer av villaks og oppdrettslaks i Norge.

– Det ser ut til å skje en naturlig seleksjon som til en viss grad motvirker effekten av rømming, sier Berg.

– Oppdrettslaks ser ut til å tåle mindre og være mindre tilpasningsdyktig enn villaksen. Derfor bukker den under.

Forskjeller fra sør til nord

Det er et knapt et år siden prosjektet ble startet, og så langt har Berg og Solem brukt tiden på å gjøre morfologiske studier (studier av ytre kjennetegn) av laks i ulike norske vassdrag.

De har studert laks i tre elver i Sør-Norge, to i Midt-Norge og to i Nord-Norge.

– Laksens ytre varierer fra vassdrag til vassdrag, men forskjellene er særlig store mellom laks fra elver lengst i sør og lengst i nord, forteller Solem.

Han tror forskjellene skyldes svært ulike oppvekstvilkår når det gjelder lys, temperaturer og næringsgrunnlag.

– I nord er sommeren kort og hektisk, med dagslys hele døgnet, mens vinteren er lang og hard. Dette stiller andre krav til de individene som skal overleve, enn tilfellet er i vassdrag i sør, der sommeren er lang, vanntemperaturen høyere og vinteren betydelig mildere.

– Slike forskjeller betyr mye for den naturlige utvelgelsen og overlevelsen, sier Solem.

Gode nyheter

De store forskjellene i laksens ytre mellom vassdragene er gode nyheter for det biologiske mangfoldet hos norske laksestammer, men det er ikke dermed sagt at rømt oppdrettslaks ikke er et problem.

– I en senere fase av prosjektet skal vi undersøke den genetiske variasjonen mellom de ulike laksestammene, og også hvordan rømt laks eventuelt har påvirket de ville stammene.

– Det vil gi oss kunnskap om omfanget av kryssing mellom villaks og oppdrettslaks, og hva det betyr for tilpasningsevne til de lokale vassdragene, sier Berg.

Bakgrunn:

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets Havbruksprogram og er omtalt i nyhetsbrevet Nytt fra HAVBRUK nr 2-2009 der temaet er bærekraft.

Powered by Labrador CMS