H.M. Kongens gullmedalje. (Foto: Kjetil Kvist)

H.M. Kongens gullmedalje for forskning på barn av narkomane

Carolien Konijnenberg tildeles H.M. Kongens gullmedalje for sitt doktorgradsprosjekt ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Universitetet i Oslo.

Carolien Konijnenberg har en bachelor fra Universitet i Utrecht i Nederland i Samfunnsvitenskap og en mastergrad i psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO) fra 2009. Underveis gjennom hele mastergraden jobbet hun som forskningsassistent og det vekket hennes interesse for forskning, melder UiO

Carolien Konijnenberg. (Foto: Tron Trondal)

Hun ble ansatt ved SERAF samme året i en stipendiatstilling finansiert av Norges Forskningsråd.

Konijnenbergs doktorgradsprosjekt har tittelen «Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en oppfølgingsstudie 4 år senere». Prosjektet undersøkte hvordan barn eksponert prenatalt for metadon eller buprenorfin utviklet seg på lang sikt. Et spesielt fokus var på kognitiv utvikling, blant annet undersøkes effekten på hukommelse, språkutvikling, eksekutive funksjoner, motorikk, og oppmerksomhet.

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

H.M. Kongens gullmedaljer overleveres i en seremoni i anledning universitetets årsfest med i Universitetets aula tirsdag 2. september.

Les hele saken på nettsidene til UiO

Powered by Labrador CMS