Felles front mot bakteriene

Bakteriene E. coli og Campylobacter er en trussel mot folkehelsen. Veterinærinstituttet leder et stort internasjonalt prosjekt som skal gjøre oss bedre rustet til å møte trusselen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Campylobacter regnes i dag som en av de vanligste årsakene til bakterielt betinget diaré hos mennesker over hele verden.

"Campylobacter"

Det har vært en markant stigning i rapporterte tilfeller de siste årene. E. coli er en bakterie som normalt finnes i tarmen hos dyr og mennesker - vanligvis ufarlig.

Noen varianter av E. coli kan imidlertid føre til alvorlig sykdom hos mennesker.

Utbruddet forårsaket av E.coli våren 2006, er ett av de mest alvorlige matbårne smitteutbrudd vi har hatt i Norge.

18 personer ble syke etter å ha spist mat som inneholdt en spesiell variant av E. coli O103. 16 av dem var barn - ett av barna døde.

Mer kunnskap

Vi mangler kunnskap om E. coli og Campylobacter, særlig når det gjelder de ulike variantene de opptrer i.

Vi vet foreløpig også for lite om hvordan mennesker og dyr påvirker utvikling og utfall av sykdom forårsaket av disse bakteriene.

"E. Coli."


 

Over hele verden undersøkes prøver fra dyr og mennesker med tanke på E. coli og Campylobacter, men de diagnostiske metodene varierer og resultatene er derfor vanligvis lite sammenlignbare.

Vi har også for lite kunnskap om hvor stor andel av sykdomstilfellene som er forårsaket av ulike mulige smittekilder.

- Dette prosjektet har blant annet som mål å harmonisere metoder brukt i ulike land og i ulike laboratorier på folkehelsesiden og veterinærsiden. Vi diskuterer hvilke metoder som er best egnet, forteller prosjektleder Merete Hofshagen. Hun er seksjonsleder ved Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttetærinstituttet.no/ i Oslo.

- Felles metoder vil gjøre det lettere å sammenligne bakteriestammer mellom de ulike landene, eller innenfor samme land, sier hun.

Prosjektet involverer 25 institusjoner i 11 land og regioner i Europa.

I tillegg til harmonisering og oppdatering av laboratorietester, vil prosjektet også bidra til å bygge kompetanse og kunnskap om E. coli og Campylobacter i ulike europeiske fagmiljøer.

Forskningsrådet bidrar med 1,3 mill kr til prosjektet som startet i mai 2007, og har en varighet på ett år.

Powered by Labrador CMS