Døende koraller i Mexicogolfen

Dypvannsundersøkelser i Mexicogolfen har avdekket døende koraller dekket av brunt stoff - ikke langt unna utblåsningsbrønnen til Deepwater Horizon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nesten død korallkoloni med bare noen få gjenlevende deler. (Foto: Lophelia II 2010 Expedition, NOAA-OER/BOEMRE).

De døende korallene ble oppdaget på 1400 meters dyp under feltarbeid med en undervannsrobot.

Kameraene viste både døde og døende koraller med misfarging og løsnende vev, i et område 11 kilometer sørvest for ulykkesbrønnen Macondo 252.

Av 40 store koraller var nitti prosent døde eller døende.

Dekket av brun materie

I et av de observerte feltområder var mange av korallene dekket av hva som så ut til å være en brun materie, ifølge ekspedisjonsleder Charles Fisher, professor i biologi ved Penn State University. Steinkoraller i et annet feltområde 400 meter unna var også delvis dekket av brun masse.

Om det er oljesølet som har forårsaket korallskadene kan ikke bekreftes før laboratorieanalyser er foretatt.

Sedimenter og korallprøver ble bragt opp til overflaten med undervannsroboten, og videre undersøkelser vil vise om materien er olje og om den i tilfelle stammer fra Deepwater Horizon-plattformen.

Korall delvis dekket av brunt slam med noe gjenlevende, oransje korallvev. En skrøpelig utseende sjøstjerne har festet seg til korallen. (Foto: Lophelia II 2010 Expedition, NOAA-OER/BOEMRE).

Kartlegger korallkolonier

- Dette forskningsoppdraget skulle ikke ha fokus på oljeforurensing, men timingen og lokaliseringen ga muligheten til å observere mulige ringvirkninger i våre feltområder, sier Charles Fisher i en pressemelding fra NOAA.

Feltundersøkelsene er del av et fireårig forskningsprogram ledet av det amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og det føderale Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement, som har foretatt lignende feltarbeid over de tre siste årene.

Målet er å kartlegge og registrere dypvannskolonier av korall i Mexicogolfen, hvorfor de gror på bestemte lokaliteter og hva som er viktige habitatsfaktorer.

Sammenligner korallfoto

Siden forskningsprogrammet begynte flere år før oljekatastrofen, kan data fra tidligere undersøkelser brukes til sammenligning for å kartlegge effekten av oljesølet på korallene.

Feltområdene omfatter utsnitt fra åtte korallkolonier på mellom 300 og 1500 meters dyp, og ved hjelp av foto-mosaikker kan forskerne følge med på spesifikke koraller og se om de er skadet eller friske siden siste feltbesøk.

Siden koraller vokser langsomt er dette en bedre metode for å oppdage endringer enn direkte observasjon.

En skrantende sjøvifte (Callogorgia americana) med symbiotiske slangestjerner. (Foto: Lophelia II 2010 Expedition, NOAA-OER/BOEMRE).

Behov for forskning i Mexicogolfen

- Gjennom et pågående forskningsarbeid som dette kan forskere, institusjoner og publikum bedre forstå den potensielle effekten av offshore utvinning, inkludert de mulige effektene av Deepwater Horizon-utblåsningen, sier direktør Michael R. Bromwich ved Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement.

- Disse observasjonene illustrerer hvorfor vi er opptatt av effekten på marint liv som befinner seg på mindre synlige steder, tilføyer dr. Jane Lubchenco ved NOAA.

- Fortsatt forskning og overvåkning er avgjørende for å få en helhetlig forståelse av ringvirkninger i Mexicogolfen.

Lenker:

Scientists Observe Damage to Deep-sea Corals (NOAA pressemelding)

Mexicogolf-ekspedisjonen Lophelia II 2010

Powered by Labrador CMS