Viktig å gå varsomt fram, mener Solheim

Miljøvernminister Erik Solheim mener advarslene fra forskere gir grunn til å gå varsomt frem i Arktis. Andreas Stohl, forsker ved NILU, hevder at økt aktivitet i Nordområdene vanskelig vil kunne gjennomføres uten av sotutslippene øker. Sot er like viktig for issmeltingen i arktiske strøk som CO2.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Erik Solheim blir tatt imot av NILUs styreleder Suzanne Lacasse. (Foto: NILU)

Nordområdene er forbundet med store muligheter: En regner med at så mye som 20 prosent av verdens reserver av olje og gass kan ligge lagret i Arktis.

Samtidig representerer denne ressursrikdommen en betydelig trussel mot det sårbare arktiske miljøet – hvis den blir utnyttet.

Forurensning i Arktis med betydning for issmeltingen var et av hovedtemaene på NILUs jubileumssymposium denne uken.

Statssekretær Elisabeth Walaas fra Utenriksdepartementet var invitert til å legge frem regjeringens nordområdestrategi, og Andreas Stohl fra NILU la frem forskningsresultater rundt arktisk forurensning som får isen til å smelte i et raskt tempo.

- Dette er vanskelig å kvantifisere, men det er klart at enhver forurensningskilde i nordområdene har større - antakeligvis betydelig større - klimapåvirkning enn kilder av samme størrelse lengre sør, sier Stohl.

Strenge krav

Andreas Stohl vil ha mindre, ikke mer aktivitet i Arktis. (Foto: NILU)

Ifølge Stohl representerer enhver kilde til sot (black carbon) en tung klimabelastning.

Ved siden av CO2 som er viktig i den globale sammenhengen, vil utslipp av nitrogenoksid føre til dannelse av partikler og bakkenært ozon i Arktis, som igjen vil føre til ekstra oppvarming av atmosfæren.

Samtidig vil sotpartiklene som avsettes på snøen og isen bidra til at overflaten smelter og varmes opp ytterligere.

Denne effekten vil øke ettersom snø- og issmeltingen får frem mørke flater som ikke reflekterer solstrålene i samme grad.

- Dette illustrerer til fulle at vi må være veldig varsomme. Vi må gå langsomt frem, og legge de strengeste krav til grunn, uttalte Solheim etter sin åpningstale.

Han viste til at Norge står for en veldig restriktiv linje også internasjonalt, og at dette vil bli fremmet overfor blant annet Russland.

Størstedelen av olje- og gassforekomstene ligger nettopp lagret i russisk territorium, ifølge statssekretær Walaas.

Tiltak kan gi rask effekt

At sot får snø og is til å smelte i Arktis er etter hvert et velkjent problem. NILU har tidligere vist til at forurensning fra både Europa, Russland og Canada fører til nedfall i Arktis som får issmeltingen til å akselerere.

Sot er like viktig for klimabalansen i arktiske strøk som CO2, men levetiden er på bare noen uker, i motsetning til CO2 som har nesten 100 års levetid.

- Dette betyr at tiltak vil gi rask effekt, sier Stohl, som viser til at svært mye av forurensningen er menneskeskapt.

– Blant annet landbruksbrannene i Russland som bidrar i stort monn, må det være mulig å gjøre noe med, mener Stohl.

3-D-briller måtte til under seminaret. (Foto: NILU)

Powered by Labrador CMS