Vi kjøper produkter fra land vi elsker

Når vi liker et annet land, kjøper vi gjerne produkter fra dette landet. Og så unngår vi helst produkter fra land vi misliker sterkt.

Mange norske forbrukere boikotter for tiden appelsiner fra Israel på grunn av krigen i Midtøsten. (Foto: Microstock)
Mange norske forbrukere boikotter for tiden appelsiner fra Israel på grunn av krigen i Midtøsten. (Foto: Microstock)

Noen simpelthen elsker Italia. Andre legger ikke skjul på at de er frankofile. Det finnes også de som har lagt sin elsk på Amerika, mens andre føler en sterk motvilje mot det samme landet.

Folk danner seg gjerne oppfatninger om fremmede land, - både positive og negative.

Hva er det som gjør at vi elsker et fremmed land? Hva er det som gjør at vi sterkt misliker et fremmed land? Vil slike elsk/hat-forhold til andre nasjoner påvirke våre kjøp av varer og tjenester?

Forskerne Erik B. Nes og Ragnild Silkoset fra Handelshøyskolen BI har gjennomført en omfattende studie for å få svar på hva som får oss til å elske eller hate et fremmed land. Studien er gjort blant vel 1200 forbrukere fra Norge og USA.

Resultatene er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet International Business Review.

Fire faktorer som får oss til å elske

Forskerne identifiserer fire sentrale faktorer som får oss til å legge vår elsk på et fremmed land:

  1. Vi liker landets kultur og natur
  2. Vi liker menneskene der og deres levemåte
  3. Vi liker musikken, språket og underholdning fra landet, eller
  4. Vi setter stor pris på politikken som utøves av landet.

Da de norske deltakerne blir spurt om hvilke fremmede land de setter mest pris på, nevner de oftest Danmark, USA, Sverige, England, Frankrike, Spania og Italia. For de amerikanske deltakerne ser favorittlisten slik ut: England, Canada, Tyskland, Italia, Australia, Irland og Mexico.

Forskerne ville også finne ut om sterke følelser for et land betyr noe for om vi kjøper eller ikke kjøper produkter fra dette landet. Det korte svaret er ja.

- Når man er glad i et land, vil man gjerne assosiere seg med landet følelsesmessig. Det oppnår man ved å forbruke produkter fra dette landet, sier Nes.

En frankofil person kan for eksempel uttrykke denne delen av seg selv ved å velge franske produkter.

En person som ikke har noe særlig til overs for amerikansk politikk, kjører sjelden rundt i en Chevrolet. (Foto: Microstock)
En person som ikke har noe særlig til overs for amerikansk politikk, kjører sjelden rundt i en Chevrolet. (Foto: Microstock)

Studien viser at folk som er glade i fransk kultur og musikk, i større grad enn andre kjører rundt i franske biler. Eierne av amerikanske biler er mer positive til amerikansk politikk enn andre, og setter også større pris på amerikanere og deres mentalitet.

Fire grunner til å mislike et land

Hva så med det motsatte? Hva er det som får oss til å mislike et fremmed land sterkt? Forskerne identifiserer fire sentrale drivere som får oss til å mislike et fremmed land: 1. Krig eller militære operasjoner, 2. Økonomisk utnytting og innflytelse på andre land, 3. Vi misliker folket og deres mentalitet, og 4. Vi misliker politikken.

Hvis vi misliker et land sterkt, kjøper vi helst ikke produkter som assosieres med landet. En person som ikke har noe som helst til overs for amerikansk politikk, kjører sjelden rundt i en Chevrolet.

- Å mislike et land påvirker ikke hvordan vi vurderer kvaliteten til produkter fra landet, men vi vil bare ikke kjøpe dem, sier Nes.

Norge er opptatt av å bygge et godt omdømme i utlandet. Det er vi ikke alene om. De fleste land er opptatt av å bli godt likt ute i verden.

Dette er den første studien som dokumenterer hvordan vår oppfatning av et fremmed land påvirker hva vi kjøper fra dem. Å være godt likt i utlandet er bra både for konkurranseevne og økonomi.

Referanse:

Nes, E. B., Rama Yelkur og Ragnhild Silkoset: Consumer affinity for foreign countries: Construct development, buying behavior consequences and animosity contrasts. International Business Review, Volume 23, Issue 4, August 2014, Pages 774–784. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS