Uendret energiforbruk

Til tross for at befolkningen stadig øker har det samlede energiforbruket til boligformål ligget på omtrent samme nivå de siste 10–15 årene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsbilde: www.colourbox.no)

Nivået har holdt seg stabilt på rundt 44–45 TW de siste 10–15 årene, viser en analyse utført av seniorrådgiver Ann Christin Bøeng og forsker Bodil Merete Larsen ved SSB.

I 2007 og 2008 var årlig forbruk per husholdning på rundt 21 000 kWh, ned fra rundt 24000 kWh på 1990-tallet.

Mens totalt forbruk per person lå omkring 10 000 kWh per år mesteparten av 1990-tallet har det vært på rundt 9 500 kWh de siste årene.

– Energiforbruk per person har relativt sett gått mindre ned enn forbruk per husholdning fordi det over tid har blitt færre personer per husholdning, sier Bøeng.

Bedre isolasjon

Forskeren forteller at flere faktorer har bidratt til den stabile utviklingen, blant annet høyere gjennomsnittstemperatur de siste fem årene enn på 1990-tallet, høyere energipriser, energieffektivisering og bedre isolasjon.

– Krav til isolasjon ved nybygging har blitt skjerpet og fra 1. juli 2010 innføres obligatorisk energimerking ved salg og utleie av boliger. Informasjon om energieffektiviteten i boligene kan stimulere til ytterligere utbedringer, opplyser Bøeng.

Høyere gjennomsnittstemperatur

Temperatur har stor betydning for energibruken. I varme år med milde vintre bruker norske husholdninger mindre energi enn i kalde år.

– Siden 1988 har det vært varmere enn normalt nesten hvert år, og i perioden 2002-2008 var det særlig varmt med mer enn 1 °C over klimanormalen alle årene, informerer hun.

Inneværende vinter har vært kald, men forbruksdata for denne perioden foreligger ennå ikke.

Olje- og strømpriser har steget

Både olje- og strømpriser har steget siden slutten av 1990-årene.

Mens norske husholdninger tradisjonelt har hatt lave strømpriser sammenlignet med de fleste andre OECD land, har prisene siden 2003 nærmet seg gjennomsnittet i OECD, med rundt 80–90 øre/kWh totalt per år.

– Denne prisøkningen har også bidratt til å dempe veksten i husholdningenes energiforbruk. Elektrisitet er vår klart viktigste energikilde til boligformål, og står for rundt tre firedeler av forbruket, mens ved står for cirka 15 prosent.

– Nedgangen vi har hatt i totalt energiforbruk per husholdning de siste årene har sammenheng med redusert strømforbruk per husholdning. Forbruk av olje og parafin i husholdninger har også gått stadig nedover, forteller Bøeng.

I 2008 utgjorde fossile brensler (fyringsolje, parafin, kull, koks, gass) kun 4 prosent av husholdningenes forbruk til boligformål, ned fra 12 prosent i 1990.

For husholdningssektoren samlet har vedforbruket steget noe siden 1990, mens forbruk av elektrisitet har vært relativt stabilt siden midten av 1990-årene.

Elektrisitet brukes til mange ulike formål i en husholdning, for eksempel belysning, klesvask og oppvarming.

Analyser basert på data for 1990, 2001 og 2006 viser at andelen av energiforbruket som husholdningene bruker til oppvarming av bolig har vært stabil i disse årene, når det korrigeres for variasjoner i utetemperatur.

Over tid vokser imidlertid forbruket av elektrisitet til de mange nye elektriske husholdningsapparatene.

Referanse:

Statistisk sentralbyrå: Næringene og elektrisitetsforsyningene i Økonomisk utsyn over året 2009.

Powered by Labrador CMS