Reduksjon av usikkerhet gir gevinst

Letebrønner gir informasjon om hvor mye olje og gass som er i et område. Brønnene må settes slik at de kan avgjøre om et felt skal bygges ut, og hvor omfattende en utbygging skal være. Vanligvis bygger slike studier på omfattende 3D-modeller. Men også mindre simuleringsstudier i Excel kan være nyttige.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En stadig større andel av feltene på norsk sokkel er mindre felt der utbygging og omfanget av en utbygging bestemmes ut fra et lite antall letebrønner.

Brønner må settes der de gir best grunnlag for å avgjøre om en utbygging er lønnsom. Hvis et felt skal utvinnes, er det også viktig å vite mest mulig om størrelsen av feltet for å bestemme hvordan det skal utvinnes.

Reduksjon av usikkerhet er derfor viktig.

Alvheim-feltet

Usikkerhetsstudier bygger vanligvis på store 3D-modeller som omfatter mange årsverk med arbeid. For Alvheim-feltet valgte Lundin Norway AS, som partner i feltet, å bygge en mindre simuleringsmodell i Excel på toppen av 3D-modellene for å fokusere på usikkerheten i noen få viktige parametre.

Før det ble boret nye brønner var det størst usikkerhet om det var olje eller gass i strukturen, dybden til toppen og bunnen av oljen og spredningen av oljefeltet horisontalt.

Letebrønner kan si mye om de to første spørsmålene, men mindre om horisontal usikkerhet. Hele studien skal avgjøre tre spørsmål:

'Figuren viser usikkerheten i oljen i feltet. Det skraverte feltet er usikkerheten før det bores nye brønner. Den blå kurven er usikkerheten i oljen i feltet hvis man borer en brønn på et bestemt sted, og resultatet i brønnen er det man regner som mest sannsynlig. Selv om man bare får bekreftet det man regnet som mest sannsynlig, så reduseres usikkerheten betydelig. Den grønne og svarte kurven er tilsvarende kurver for brønnen boret andre steder. For disse stedene gir en ny brønn mindre informasjon. '
"Figuren viser usikkerheten i oljen i feltet. Det skraverte feltet er usikkerheten før det bores nye brønner. Den blå kurven er usikkerheten i oljen i feltet hvis man borer en brønn på et bestemt sted, og resultatet i brønnen er det man regner som mest sannsynlig. Selv om man bare får bekreftet det man regnet som mest sannsynlig, så reduseres usikkerheten betydelig. Den grønne og svarte kurven er tilsvarende kurver for brønnen boret andre steder. For disse stedene gir en ny brønn mindre informasjon. "

1. Hvor mye olje tror man det er før man borer noen letebrønner?

2. Hvor mye reduseres usikkerheten ved oljevolumet ved å bore brønner på tre forskjellige steder?

3. Er verdien av å redusere usikkerheten større enn kostnadene med de nye brønnene?

Stor gevinst

Studien viste at verdien av å redusere usikkerheten var vesentlig større enn kostnadene med brønnene. Den viste også at det var mest lønnsomt å bore i den strukturen der det var størst usikkerhet i dypet til toppen og bunnen av oljen.

Det ble boret flere letebrønner i 2003. Brønnene viste at det var så mye olje og gass i feltet at utbygging ville være meget lønnsom. Utbyggingsplanen ble godkjent i 2004 og produksjonsstart er planlagt tidlig i 2007.

Denne usikkerhetsstudien ble utført av forskere fra Norsk Regnesentral i samarbeid med Lundin Norway AS. Studien skal presenteres på en oljekonferanse i Dallas i oktober 2005.

Powered by Labrador CMS