Bakgrunn: Status for norske amfibier

Alle artene er på tilbakegang, men mest utsatt er damfrosk og storsalamander. Noen gode nyheter finnes også.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Artsdatabanken ble offisielt åpnet den 10. mai i år, og ny, oppdatert rødliste ventes i overgangen 2006/2007. Foreløpig får vi nøye oss med det vår fremste amfibieforsker, Dag Dolmen, kan fortelle, når vi skal gi status for norske amfibier.

Buttsnutet frosk

Buttsnutet frosk - ofte kalt vanlig frosk - er fortsatt vanlig, men går tilbake som følge av sur nedbør og drenering av våtmark.

Den finnes over hele landet, bortsett fra på høyfjellet over 1 200 meter.

Spissnutet frosk

Det har vist seg at spissnutet frosk er mer utbredt enn vi trodde for ti år siden. Den er relativt vanlig i Østfold og i de sørlige delene av Hedmark, med en utbredelse der omtrent som buttsnutet frosk.

I den andre delen av dens utbredelsesområde - langs kysten nedover mot Sørlandet - er den derimot veldig sjelden og på tilbakegang.

Damfrosk

"Foto: Dag Dolmen"

Damfrosken er truet med utryddelse og finnes kun i tre dammer i Aust-Agder. Det finnes bare cirka 30 formeringsdyktige individer, og arten er svært truet.

Padde

Også padda er vanlig i Norge, vanligere enn vi tidligere har trodd. Den finnes på Østlandet og langs kysten nord til øyene utenfor Mo i Rana.

Paddene har en fordel ved at de kan gyte der det finnes fisk. Rumpetrollene deres er nemlig giftige.

Uforklarlig paddedød kan imidlertid vise seg å være et problem i fremtiden.

Småsalamander

Vi har oppdaget såpass mange nye småsalamanderlokaliteter de siste årene at Dolmen mener arten kan justeres ned et hakk på rødlista; fra «sårbar» til «hensynskrevende».

Den finnes på Østlandet, rundt kysten til Stavanger og i Midt-Norge. Bestanden har gått klart tilbake de siste årene, men utgangspunktet var altså bedre enn vi trodde.

Storsalamander

Storsalamanderen lever i mer begrensede områder på Østlandet, rundt Bergen og Trondheim. Den er fortsatt truet, til tross for at det er funnet noen nye lokaliteter rundt Oslo - og til tross for fredningen av det Dolmen kaller «verdens beste storsalamanderområde» mellom Bergen og Haugesund.

Powered by Labrador CMS