Medisinrester i vann gir fryktløs fisk

Fisk som får i seg rester av beroligende medisin utsetter seg for større fare, og søker vekk fra flokken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Abbor (Perca fluviatilis). (Foto: Bent Christensen)

Avløpsvann:

Avløpsvann er vann som er brukt i husholdninger, industri og annen virksomhet, og som må borttransporteres og renses forsvarlig før utslipp til naturen igjen.

Kravene til rensing er hjemlet i forurensningsforskriften og varierer avhengig av blant annet størrelsen på utslippet og følsomheten/tilstanden til resipienten der renset avløpsvann skal slippes ut.

(kilde: NOU 2006: 6, Når sikkerheten er viktigst)

 

Den vanlige ferskvannsfisken abbor, som anses som en god matfisk, har vært gjenstand for nye laboratorieforsøk.

Abboren ble fryktløs og asosial etter at forskerne spedde virkestoffet oxazepam i vannet, rapporterer forskere ved Umeå universitet i Sverige.

Oxazepam finnes i vanlige angstdempende medikamenter som Sobril og Alopam.

Det er første gang forskere viser hvordan oppførselen til fisk påvirkes av den ufrivillige medisineringen.

Slike rester blir spredd ute i naturen ved at de havner i avløpsvann og føres videre til ulike vannkilder.

Den nye studien er nettopp publisert i tidsskriftet Science.

- Vet lite om skade i naturen

Abborene i studien fikk samme mengder oxazepam som tidligere er blitt målt i svenske vassdrag.

Selv små mengder kan påvirke atferden, ifølge resultatene. Abboren spiste også raskere etter påvirkningen, noe som forsterker bekymringen hos forskerne i Umeå.

- Man undersøker hvorvidt medikamenter kan gjøre skade på mennesker, men kunnskapen om de miljømessige konsekvensene av medisinrester i naturen er begrenset, påpeker de.

Fiskene i studien samlet like store konsentrasjoner av legemiddelet i muskelvevet som villfisk.

- Coctail av medisinrester

Umeå-forskerne har kun tatt for seg én type virkestoff i medisin som havner i naturlige vannmiljøer i denne studien.

Det svenske forskerteamet fra Umeå universitet: Jerker Fick, Jonatan Klaminder, Tomas Brodin og Micael Jonsson (Foto: Johan Gunséus)

Men i naturlige vannveier finnes en cocktail av medisinrester. Det gjør funnene enda viktigere, skriver American Association for the Advancement of Science i sin pressemelding om funnet.

Den hittil ukjente atferdsendringen kan være et globalt fenomen.

Frykter økologiske konsekvenser

Forskerne frykter også at atferdsendringen kan få alvorlige økologiske konsekvenser.

- Løsningen er ikke å slutte å medisinere syke mennesker, men å prøve å utvikle renseanlagg for kloakken som kan fange opp medisinrester som er farlige for livet i naturen, sier miljøkjemiker Jerker Fick.

Forskerne påpeker at vesentlig mer av medisinrester kan finnes igjen i overflatevann nedstrøms fra kloakkrenseanlegg.

Forholdet til andre arter

Et eksempel på konsekvenser som forskerne er bekymret for, er abborens forhold til arter som vil ta livet av den.

- Vanligvis er abboren sky og jakter i stimer. Dette er en kjent strategi for vekst og overlevelse.

- Men de som svømmer i vann med oxazepam ble mye mer frampå, sier økolog Tomas Brodin, som har ledet arbeidet med studien.

- Medisinen gjorde fisken modigere og mindre sosial. Individer forlot flokken for å se etter mat på egenhånd.

- Det er risikabel oppførsel, siden formasjon i stim er en nøkkelfaktor for å forsvare seg mot å bli spist av større rovfisk, påpeker Brodin.

Svært viktige for vannmiljøer

Forskerne er også bekymret for at balansen i levemiljøet kan forstyrres i alvorlig grad av fiskens hang til å spise raskere.

Fisk fyller nemlig  svært viktige roller i vannmiljøer.

- Vi kommer til å undersøke konsekvensene av dette, siden mer effektivt matinntak kan påvirke fordelingen av arter og til slutt gi uforutsette effekter som økt risiko for algeoppblomstring, fortsetter Brodin.

Dette gjelder ikke bare for Sverige, men også andre steder i verden, heter det videre.

Referanse:

T. Brodin; J. Fick; M. Jonsson; J. Klaminder. Dilute Concentrations of a Psychiatric Drug Alter Behavior of Fish from Natural Populations. Science 15. februar 2013.

Powered by Labrador CMS