De som velges ut som ledere, har større evne til å kommunisere med de andre i gruppen. Evnen til å si det rette på riktig tid, ser ut til å være viktigere enn å snakke mye, viser en ny studie. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nytt fra akademia: Mest EU-midler til Trøndelag

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag var fylkene som fikk tildelt mest midler gjennom verdens største utdanningsprogram, Erasmus+ i 2014. Det var samtidig store forskjeller mellom fylkene i resten av Norge.

Kartet under illustrerer at det er store forskjeller mellom hvor mye midler utdanningsinstitusjoner i de enkelte fylkene har fått tildelt i Erasmus+. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag kommer klart best ut i 2014, både når vi deler midlene på befolkningstall og når vi ser på samlet tildeling i norske kroner.

De som henter ut minst midler, får tildelt under to kroner per innbygger. Til sammenligning får Sør-Trøndelag 44 kroner per innbygger.

Suksessen i Trøndelag henger blant annet sammen med mange års strategisk satsning både hos fylkeskommunene og kommunene på internasjonalisering, og deltakelse i EUs utdanningsprogram.

Kartet viser samlet tildeling i 2014 til skoler, fag- og yrkesopplæring og voksenopplæring i Erasmus . Tallene viser både mobilitetsprosjekter og strategiske partnerskap. Størrelsen på sirklene indikerer NOK til prosjekter i fylkene, delt på befolkningstall. (Foto: (Illustrasjon: SIU, Bodoni))

Les mer om Erasmus+-tildelingene hos Senter for internasjonalisering av utdanning

Powered by Labrador CMS