Mange eldre sliter med kroniske smerter. Dessverre mangler vi god behandling å tilby. (Illustrasjonsfoto: Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix)
Mange eldre sliter med kroniske smerter. Dessverre mangler vi god behandling å tilby. (Illustrasjonsfoto: Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix)

Terapi mot kroniske smerter virket bare litt

En oppsummering av forskningen viser at noen typer psykologisk terapi kan ha en virkning, men effekten er svært liten.

Kroniske smerter er et stort problem. 30 prosent av befolkningen er rammet, og blant eldre er tallet trolig enda høyere. Derfor er det et stort behov for gode måter å behandle plagene på. Men det har vist seg vanskelig å finne gode løsninger.

Noen av medisinene mot smerte, som morfinbaserte midler, er avhengighetsdannende eller knyttet til alvorlige bivirkninger.

Dessuten har mange legemidler rett og slett dårlig effekt. En dyrestudie fra 2017 pekte mot at egenskaper i selve cellene gjør at medisinene ikke virker særlig godt

Behovet for andre behandlingsmåter er altså stort. Et alternativ er psykologisk terapi, som mindfullness eller kognitiv adferdsterapi.

Men hvor mye hjelper disse metodene?

Nå har et team av forskere gått igjennom studiene som er gjort på slik psykologisk behandling av smertepasienter over 60.

Fant effekt

Bahar Niknejad og kollegaene har vurdert 22 ulike studier med over 2600 deltagere til sammen. Forskerne tok for seg ulike behandlingsformer, fra mindfulness, meditasjon og avslappingsøvelser til behandling for å endre adferd eller uheldige tankemønstre.

Resultatene var ikke særlig oppløftende.

På den positive sida fant forskerne en effekt. Det så ut til at de som fikk psykologisk behandling hadde mindre smerte, mindre tendens til katastrofetenkning og sterkere følelse av å kunne håndtere tilstanden. Dette gjaldt spesielt de som hadde deltatt i gruppebasert terapi.

Den dårlige nyheten er at effekten var liten.

Liten og kortvarig virkning

Smerten ble for eksempel bare redusert med et halvt poeng på en skala fra null til 10, mens det var en 5 prosents reduksjon i katastrofetenkning.

Virkningen så heller ikke ut til å vare særlig lenge.

Etter seks måneder var alle effekter bortsett fra en liten reduksjon i smerte forsvunnet. Få studier fulgte pasientene lenger enn dette. Men i undersøkelsene som gjorde det, var all virkning borte innen et år.

Det er behov for utvikling og testing av psykologisk behandling som gir en mer robust og varig behandlingseffekt, skriver Niknejad og kollegaene.

Referanse:

B. Niknejad, R. Bolier, C. R. Henderson, D. Delgado, E. Kozlov, C. E. Löckenhoff, M. C. Reid, Association Between Psychological Interventions and Chronic Pain Outcomes in Older Adults, A Systematic Review and Meta-analysis, JAMA Internal Medicine, mai 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS