Venter lenger med å gyte

Oppvarming av havoverflaten og endringer i ferskvannsforholdene kan være noe av årsaken til at atlantisk laks blir eldre før den reproduserer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Over tid har man med bekymring sett at produksjonen av atlantisk laks har gått ned, uten at man helt kunne fastslå grunnen til dette.

Variasjoner i mengden av voksen fisk er avhengig av flere variabler som overlevelsesrate, vekst og kjønnsmodning opp mot ulike naturforhold.

Og nettopp fordi det er så mange variabler, og fordi laksen lever i svært forskjellige habitater gjennom livsløpet sitt, er årsakene til nedgangen vanskelig å fastslå.

Færre returnerer

Et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, med bidrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har nå sammenlignet fangsten av laks i 59 norske vassdrag i perioden 1992-2007.

Analysene ble utført på laks som hadde tilbrakt en eller to vintre til havs og som hadde forlatt vassdrag samme år. Forskerne fant at andelen laks som returnerte for å gyte etter en overvintring til havs har gått ned, samtidig som havoverflaten har blitt varmere.

Laks. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

I tillegg fant man at vannføringen i vassdraget året før laksen vandret ut i havet også påvirket alderen ved kjønnsmodning. Laksen utsatte tilbakevandring for å gyte når vannføringen hadde vært høy året før utvandring.

Disse to funnene antyder dermed at variasjonene i gytealder hos laks fra samme årskull kan forklares både med store omveltninger i det nord-østlige Atlanterhavet, som påvirker laksens vekt etter utvandring, og forholdene i vassdraget som påvirker veksten på ungestadiet.

- Funnene er meget interessante og illustrerer kompleksiteten bak de årlige variasjonene vi registrerer i norske laksebestander, sier NVE-forsker Jan Henning L'Abée-Lund.

Referanse:

Otero m.fl.: Contemporary ocean warming and freshwater conditions are related to later sea age at maturity in Atlantic salmon spawning in Norwegian rivers. Ecology and Evolution, Ecology and Evolution, published online: 28 JUL 2012, doi: 10.1002/ece3.337

Powered by Labrador CMS