Av kvinnene som fylte 30 år i 2022 var det 54 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var tilsvarende andel 42 prosent.

Rekordlav fruktbarhet i Norge i 2022

Det samlede fruktbarhetstallet i Norge ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022. Det er det laveste som noen gang er målt.

Året før var fruktbarhetstallet (SFT) 1,55.

Til sammen ble det født 51.480 barn i Norge i fjor. Det er 4.580 færre enn året før og 1.499 færre enn i 2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samlet fruktbarhetstall (SFT) er et mål på hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt kommer til å få i løpet av livet, gitt at fruktbarhetsmønsteret forblir likt. Tallet brukes til å si noe om fruktbarhetstrenden i samfunnet.

– Tvilsomt

Fruktbarheten falt for kvinner under 40 år, mens den var stabil blant kvinner som har passert 40. Nedgangen er særlig stor for kvinner i alderen 25 til 34 år.

Av kvinnene som fylte 30 år i 2022, var det 54 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var tilsvarende andel 42 prosent.

– Siden det er så mange 30-åringer som ikke har fått barn ennå, er det tvilsomt at dagens kvinner får like mange barn som generasjonene før dem har fått – selv om de kan tenkes å føde litt flere barn etter fylte 30 år, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB.

Høyest i Rogaland

Blant dem som fylte 35 år i 2022 var det 26 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var andelen 21 prosent.

Alle fylker opplevde nedgang i fruktbarhet i fjor, men fruktbarheten er klart lavest i Oslo, der SFT var rekordlave 1,25 barn per kvinne. Fram til i fjor var det laveste tallet for Oslo 1,34, som ble målt i 1983.

Rogaland er, som i de siste årene, fylket med den høyeste fruktbarheten. Her var SFT 1,57 i 2022.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS