Tom seng i et sykehusrom. Helsearbeider i rød overdel og hvite bukser står med ryggen til og trykker på en skjerm.
Fortsatt skyldes en del av overdødeligheten koronadødsfall, ifølge FHI.

FHI: Over 2.000 flere dødsfall enn ventet i fjor

2.313 flere enn ventet døde i Norge i fjor. Fortsatt skyldes mange dødsfall covid-19, men i yngre grupper dør flere av andre årsaker.

Den såkalte overdødeligheten faller imidlertid fra året før, viser beregninger i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Overdødeligheten i 2023 er omtrent halvert sammenlignet med 2022, da våre oppdaterte analyser anslår en overdødelighet på 11,8 prosent, sier fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth i FHI.

Ikke blant de eldste

I 2023 var overdødeligheten på 5,6 prosent.

FHI beregner overdødelighet ved å sammenligne hvor mange som dør, med hvor mange de hadde beregnet at ville dø.

– Det har vært forhøyet dødelighet i alle aldersgrupper i 2023, med unntak av gruppen over 90 år. For aldersgruppene 20–39 år, 65–79 år og 80- 89 år var det statistisk signifikant overdødelighet, opplyser FHI.

Økning blant yngre

Året før var overdødeligheten først og fremst å finne i de eldre aldersgruppene.

– Det er første gang i pandemiperioden at vi ser en overdødelighet i yngre aldersgrupper. Det er viktig å merke seg at det er få dødsfall i denne aldersgruppen, slik at det er stor usikkerhet rundt resultatene, sier Gulseth.

Den offisielle dødsstatistikken for 2023 er ennå ikke klar, men foreløpige resultater viser en økning i kategorien «andre årsaker» i aldersgruppen 0–39 år.

Dødsårsaker blant de yngste

– Denne omfatter blant annet medfødte og nevrologiske sykdommer, og dødsfall relatert til rus, skader, ulykker, drap og selvmord. Vi får mer detaljer om omfanget av og fordelingen innenfor denne gruppen når statistikken over dødsårsaker publiseres, sier fagdirektøren.

– For de eldre aldersgruppene ser vi at covid-19 fortsatt er en viktig årsak til overdødeligheten. Det er også verdt å påpeke at vi heller ikke i disse aldersgruppene ser en økning i store dødsårsaksgrupper som hjerte- og karsykdom, demens og kreft, fortsetter Gulseth.

Kjønnsforskjell

Beregningene fra FHI tyder på en overdødelighet på 8 prosent for menn, men ingen signifikant økning for kvinner.

– Hva som er årsakene til dette, vet vi ikke per nå. Vi vet at covid-19 assosierte dødsfall er vanligere hos menn enn hos kvinner, men også her vil det komme mer detaljerte tall om dødsårsaker i den årlige dødsårsaksstatistikken fra FHI som blir publisert 30. mai, sier fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth i FHI.

Få med deg ny forskningPowered by Labrador CMS