Tre mistenkte (bildet) skal være pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Marokko, som nå etterforskes som en terrorhandling. (Foto: 2M.ma / NTB scanpix)
Tre mistenkte (bildet) skal være pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Marokko, som nå etterforskes som en terrorhandling. (Foto: 2M.ma / NTB scanpix)

– Drapene i Marokko kan tyde på et jihadistisk motiv

Seniorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt sier det er flere indikasjoner på at dobbeltdrapet i Marokko kan være jihadistisk motivert.

– Men denne informasjonen er ikke verifisert enda. Vi må vente til det kommer mer informasjon rundt gjerningsmennene og bakgrunnen deres før vi kan konkludere her, sier Nesser til NTB torsdag.

Forskeren, som har jihadisme som sitt spesialfelt, sier at Marokko har en historikk når det gjelder denne ytterliggående formen for islamisme.

– Det har reist et sted mellom 1.000 og 2.500 fremmedkrigere fra Marokko til konfliktområder. Rundt 200 av dem skal ha returnert. De fleste av disse kommer fra områder og byer nord i landet, sier han.

Det største terrorangrepet skjedde i 2003 i Casablanca da tolv selvmordsbombere slo til på flere steder.

– På 80-tallet reiste flere marokkanere til Afghanistan der de etablerte Marokkansk islamsk kampgruppe, som ble en del av al-Qaida-nettverket. Denne gruppa har vært det viktigste jihadist- nettverket i Marokko, sier Nesser.

I de senere årene har mange fremmedkrigere blitt rekruttert fra Marokko til konflikter i Syria og andre steder. Her har de også knyttet seg til jihadistgrupper med bånd til al-Qaida eller blitt med i IS.

Nesser legger til at turistmål er blitt angrepet av disse grupperingene ved flere anledninger, men at det er mest utsatt der turister samles.

– Det har vært mange planlagte terrorangrep i Marokko som er blitt stoppet av myndighetene. De ser ut til å ha vært effektive i å avverge terrorplanlegging. Ifølge ulike kilder skal det siden 2002 ha vært avverget noe sånt som i underkant av 200 terrorplaner, sier seniorforsker Petter Nesser.

Powered by Labrador CMS