Mens WHO undersøker om AstraZenecas vaksine gir økt risiko for blodpropp, anbefaler de fortsatt bruk av vaksinen.

WHO anbefaler fortsatt bruk av AstraZeneca-vaksine

Verdens helseorganisasjon går fremdeles gjennom opplysningene om AstraZenecas vaksine og mulig kobling til tilfeller av blodpropp, men anbefaler fortsatt bruk.

– Vår komité for vaksinesikkerhet vurderer grundig alle tilgjengelige data om sikkerhet. På det nåværende tidspunkt mener WHO at fordelene med AstraZenecas vaksine veier tyngre enn risikoen og anbefaler at vaksineringen fortsetter, heter det i en uttalelse fra FN-organet.

– Vaksinasjon mot covid-19 vil ikke redusere sykdom eller død som skyldes andre ting. Blodpropp er kjent for å opptre hyppig. Blodpropp i venene er den tredje vanligste hjerte- og karsykdommen i verden, sier WHO.

Organisasjonen lover å offentliggjøre konklusjonene så snart sikkerhetskomiteen er ferdig med sitt arbeid.

Pause

En rekke land, inkludert Norge, Sverige og Danmark, har satt bruken av vaksinen på vent etter at det er registrert flere tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) kom tirsdag med samme anbefaling som WHO og sa at fordelen mer enn veier opp for risikoen knyttet til vaksinen. EMAs komité for legemiddelsikkerhet er ventet å være ferdig med en separat gjennomgang torsdag.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Tidligere har AstraZeneca opplyst at de har fått rapporter om 37 tilfeller av blodpropper blant de vaksinerte.

FHI vil ha egen vurdering

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for det norske vaksinasjonsprogrammet og sier det vil gjøre en selvstendig vurdering av bruken av AstraZenecas vaksine.

– Uavhengig av hva det europeiske legemiddelverket og Legemiddelverket i Norge kommer fram til, vil Folkehelseinstituttet vurdere om vi fortsatt vil tilby denne vaksinen i programmet i Norge, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun sier samtidig at det er viktig å beholde tilliten til vaksinasjonsprogrammet og vaksiner i tiden fremover.

Ser på Johnson & Johnson

I Sverige følger Läkemedelsverket nøye med på Johnson & Johnsons koronavaksine, som ble godkjent i EU forrige uke. Godkjenningen var basert på en stor studie, som viste at det kan være tegn til økt risiko for blodpropp som følge av vaksinen.

– Det var ikke nok til at man kunne konkludere med at det er en sammenheng, men det er et spørsmål som overvåkes, sier Ulla Wändel Liminga, ansvarlig for legemiddelsikkerhet ved Läkemedelsverket.

Powered by Labrador CMS