Til sammen jobbet det 78.466 lærere i grunnskolen ved slutten av 2022. Andelen med mastergrad øker.
Til sammen jobbet det 78.466 lærere i grunnskolen ved slutten av 2022. Andelen med mastergrad øker.

SSB: Færre eldre lærere og flere lærere med mastergrad

Ved utgangen av 2022 var 47 prosent av grunnskolelærerne under 40 år. Mens snittalderen blant lærerne har gått ned, har utdanningsnivået økt.

Andelen lærerutdannede med kort høyere utdanning gikk ned med 3 prosentpoeng fra 2021 til 2022, viser en analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Andelen med kort, høyere utdanning er ennå den største gruppa blant lærere i grunnskolen, men utgjør nå 60 prosent av lærerne, mot 70 prosent i 2015.

– Dette henger sammen med at første kull med ny femårig grunnskolelærerutdanning begynte som lærere i 2022 og at det har blitt mer vanlig med lektorutdanning i grunnskolen, sier seniorrådgiver Kristian Dystland.

Færre eldre lærere

Over de siste åtte årene er andelen lærere under 40 år økt, med 6 prosentpoeng. Det har blitt tilsvarende færre lærere over 40 år. I fjerde kvartal 2022 var 53 prosent av lærerne i grunnskolen over 40 år.

Det har vært en stor økning i andelen lærere under 30 år, noe som ses i sammenheng hvor antall årsverk som fylles av denne aldersgruppen. Andelen lærere under 30 år økte med over 5 prosentpoeng fra 2015 til 2022. Andelen avtalte årsverk for denne gruppa økte derimot med 3,4 prosentpoeng.

Flere unge vikarer

– Dette betyr at flere unge lærere i grunnskolen jobber i stillinger med lavere stillingsprosent, for eksempel som vikarer, sier Dystland.

Til sammen jobbet det 78.466 lærere i grunnskolen ved slutten av 2022.

Lærerne i alderen 30–39 år utgjør fremdeles den største aldersgruppen i grunnskolen, med 26 prosent. Denne gruppen har holdt seg relativt stabil de siste åtte årene.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS