Ingen andre land i Europa har mer skog eid av enkeltpersoner enn Norge. (78 prosent).

Staten eier under 10 prosent av den produktive skogen i Norge

12 prosent av produktivt skogareal i Norge er i offentlig eie. Enkeltpersoner eier til sammen 78 prosent, viser nye tall fra SSB

Ingen andre land i Europa har mer skog eid av enkeltpersoner enn Norge. I Sverige og Finland eier enkeltpersoner henholdsvis 48 og 59 prosent av det produktive skogarealet.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at enkeltpersoner eier til sammen 78 prosent av det produktive skogarealet i Norge, mens andre private eiere har hånd om litt over 6 prosent.

Kun 12 prosent produktive skogareal er i offentlig eie – av dette eier staten knapt 9 prosent, mens kommuner og fylkeskommuner eier til sammen rundt 3 prosent.

Med produktivt skogareal menes skogmark som ved gunstige bestandsforhold kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke per dekar og år.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS