Komiteen mener HINN har tatt store steg siden avslaget på den første søknaden om universitetsakkreditering i 2020, ifølge pressemeldingen.

Høgskolen i Innlandet innfrir kravene til å bli universitet

Høgskolen i Innlandet (HINN) innfrir kravene for status som universitet, konkluderer den sakkyndige komiteen som har vurdert høyskolens universitetssøknad.

– Dette er en etterlengtet konklusjon og svært gode nyheter. Det betyr mye for Innlandet og for vår videre utvikling som høyere utdanningsinstitusjon, sier styreleder Maren Kyllingstad ved høyskolen i en pressemelding.

Komiteen mener HINN har tatt store steg siden avslaget på den første søknaden om universitetsakkreditering i 2020, ifølge pressemeldingen.

– Høgskolen har vist en tillitvekkende og god utvikling, og den har oppnådd mye på kort tid, heter det fra komiteen, som er oppnevnt av NOKUT.

Rapporten fra NOKUTs sakkyndige komité skal formelt behandles av styret i NOKUT, som fatter den endelige beslutningen om høgskolens universitetsstatus.

Det er Kongen i statsråd som formelt oppretter det nye universitetet.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS