De siste tre somrene har et norsk-amerikansk forskningsprosjekt besøkt Lofoten for å måle hva vågehvalen hører. Vågevalen som skal hørseltestes sperres inne 200 meter langt, 150 meter bredt og 20 meter dypt basseng i to dager før de slippes fri.

Forskningsprosjekt stanset etter at vågehval i Lofoten døde: – Det verste som kunne skje

En vågehval døde etter at den satte seg fast i en del av et forskningsanlegg i Lofoten natt til 3. juni. Nå er forskningsprosjektet midlertidig stanset.

– At vi nå har mistet en vågehval før årets forsøk kom i gang, fordi testanlegget ble skadd av uvær, er det verste som kunne skje, sier sjefforsker Petter H. Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt i en pressemelding.

De siste tre somrene har et norsk-amerikansk forskningsprosjekt besøkt Lofoten for å måle hva vågehvalen hører. Under forberedelsene til årets forsøk ble testanlegget skadd av uvær natt til 3. juni.

Da forskerne skulle inspisere skadene, oppdaget de at en vågehval hadde satt seg fast under ett av sperrenettene og druknet.

Skal sette støygrenser til havs

Kvadsheim forteller at uhellet har gått veldig inn på hele forskerteamet, som har lagt ned en betydelig innsats for å ta vare på sikkerheten og dyrevelferden i alle deler av disse testene, ifølge han.

Selve forskningsprosjektet går ut på å skaffe en hørselsfølsomhetskurve for vågehvaler. Kunnskap som skal brukes til å sette grenser for menneskeskapt støy i havet.

For å måle hvalenes hørsel fanger forskerne hval levende i et testbasseng. Det er satt ut nett i fjorden for å lede hval inn i testbassenget.

Nett slet seg løs

Under uværet ble ett av nettene dratt ut av posisjon og ut på dypere vann.

– Vår teori er at hvalen har satt seg fast i blylinjen på undersiden av nettet den natten det ble slitt løs av uværet, forteller Kvadsheim.

Prosjektet som ledes av National Marine Mammal Foundation (NMMF) og FFI på oppdrag for amerikanske myndigheter, er nå stanset til hendelsesforløpet er kartlagt og alle rutiner er gjennomgått.

– Kunne vært unngått

Dyrevernorganisasjonen Noah mener at hvaltragedien kunne vært unngått. De har lenge vært kritiske til at Mattilsynet har gitt tillatelse til dyreforsøkene med vågehvaler.

– Lidelsene denne hvalen har gjennomgått ved å bli fanget inn, stresset og til slutt dø av drukning, kunne vært unngått, sier Noah-leder Siri Martinsen.

Organisasjonen forventer at Mattilsynet trekker tilbake tillatelsen til dette forsøket, slik at ikke flere hvaler blir utsatt for lidelse og dør.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) understreker på sin side at hvalen ikke døde som resultat av at den ble «fanget inn» eller «stresset» av forskerne.

– Dette var en hval som satte seg fast i et nett som var blitt slitt løs av uvær og sterke tidevannsstrømmer. Vi har strenge rutiner for disse testene. Veterinærer overvåker helsen til alle hvaler som blir fanget. Hvis de viser tegn på stress, blir de sluppet fri, understreker kommunikasjonsrådgiver Espen Hofoss i FFI.

Saken er oppdatert 7/6-23 kl 18.55: Kommentarer fra Noah og FFI er lagt inn

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS