SSB forsker Thomas von Brasch. Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sin rapport om fjoråret og utsiktene framover.

Rekordsvak krone gjør at SSB spår rentetopp på 3,75 prosent i år

Svak kronekurs gjør at Statistisk sentralbyrå tror at Norges Bank vil sette opp renta til 3,75 prosent i år.

Den uvanlige svekkelsen i kronekursen gjør at det vil ta lengre tid før inflasjonen kommer ned mot inflasjonsmålet på 2 prosent, skriver SSB i sin prognose for norsk økonomi.

– Den rekordsvake kronekursen setter deler av den økonomiske politikken i Norge på prøve, advarer SSB-forsker Thomas von Brasch.

I 2022 kostet én euro mellom 9,40 og 10,60 kroner. Tidlig i juni i år var prisen 11,90 kroner for én euro.

– Vi anslår at sentralbanken setter opp renta med 0,25 prosentpoeng både i juni og september, slik at rentetoppen blir på 3,75 prosent i høst, sier Brasch i en pressemelding.

Nok et år med reallønnsnedgang

Den svake kronekursen fører også til enda et år med reallønnsnedgang, ifølge SSB sine prognoser.

– Vi legger til grunn en årslønnsvekst på 5,3 prosent i år. Med en forventet inflasjon på 5,6 prosent innebærer det at reallønna faller litt i år også, sier von Brasch.

Han minner om at det knapt har vært reallønnsvekst siden 2015.

SSB forventer framover en prisvekst litt i overkant av 2 prosent, og dermed en årlig reallønnsvekst på rundt 2 prosent fram mot 2026.

Lavere boligprisfall enn ventet

Boligprisveksten har vært økende i årets fire første måneder, fra en vekst på 0,1 prosent i januar til en vekst på 0,7 prosent i april. SSB peker på at oppmykningen av utlånsforskriften som trådte i kraft i januar, kan ha bidratt til denne veksten i boligprisene.

– Vi venter at høyere renter og lavere disponibel realinntekt bidrar til å trekke boligprisene litt ned resten av året, slik at boligprisene som årsgjennomsnitt faller med rundt halvannen prosent, sier von Brasch.

Det ventes et boligprisfall på mellom 6 og 7 prosent fra toppen i 2. kvartal i 2022 mot slutten av 2023.

Vil nærme seg inflasjonsmålet i 2026

SSB tror at høyere renter og avtakende prisvekst i utlandet vil bidra til å trekke prisveksten ned i Norge. Ifølge deres beregninger vil inflasjonen falle til 3,0 prosent i 2024, og nærme seg inflasjonsmålet i 2026.

En gradvis stigende arbeidsledighet bidrar også til at det kan være rom for å redusere styringsrenta allerede i 2024, skriver SSB i prognosen.

– Hvis det ikke skjer flere forstyrrelser i økonomien framover, vil vi omsider også få reallønnsvekst i 2024, sier von Brasch.

SSB venter at norsk økonomi vil få en årlig vekst på 1,7 prosent i årene framover.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS