(Illustrasjonsfoto: Bebeto Matthews/ AP / NTB scanpix)
(Illustrasjonsfoto: Bebeto Matthews/ AP / NTB scanpix)

Rapport: Mindre heroin, men like mange dør av narkotika

Til tross for at færre nordmenn begynner med heroin, er det ingen nedgang i narkotikadødsfall. Det kommer fram i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Antall dødsfall som følge av heroinbruk har sunket fra 50 prosent til om lag 30 prosent siden 2006. Samtidig har antall narkotikadødsfall holdt seg stabilt.

Andelen dødsfall der andre opioider er årsaken, har økt betraktelig, med cirka 15 prosent fra 2006 til 2016. Blant disse står lovlige legemidler som morfin, kodein og oxycontin for 35 prosent av tilfellene, og heroin for 27 prosent. Dette er første gang heroin ikke er den hyppigste dødsårsaken.

8 av 10 dødsfall er overdoser

Det var 282 narkotikarelaterte dødsfall i Norge i 2016. Av disse var 220 overdoser, en andel på cirka 80 prosent. I tillegg forekom 44 selvmord ved narkotikabruk og 18 dødsfall som følge av avhengighet. Denne fordelingen har ifølge Folkehelseinstituttet holdt seg stabil de siste årene.

Brorparten av dødsfallene skjer i hjemmet, og i 2016 var 60 prosent hjemme da forgiftningen fant sted. Denne andelen har vært relativt stabil siden 2003.

Det er stadig flest menn som dør i narkotikarelaterte dødsfall, med 69 prosent, men andelen kvinner økte fra 25 prosent i perioden 2011–2015 til 31 prosent i 2016.

Rapporten understreker at det naturlig forekommer mye variasjon i antall narkotikadødsfall, da det er mange ulike faktorer som påvirker risikoen for dødsfall ved bruk av narkotika. Redusert allmenntilstand, ulike måter å injisere stoffet på og å gjenoppta bruk etter opphold er alle faktorer som medfører større risiko.

Nedgang i heroinbruk

Utover nedgangen i dødsfall som følge av heroin peker rapporten på tre øvrige funn i forskningen som indikerer nedgang i den norske heroinbruken.

Bare 10 prosent av nye pasienter i spesialistbehandling for rusmiddelproblemer ble diagnostisert med opioidavhengighet i fjor. Denne pasientgruppen utgjør 46 prosent totalt.

I en undersøkelse gjort av narkotikabruken på gateplan i norske byer oppgis det at det mellom 2013 og 2017 var en sterk nedgang i andelen narkomane som injiserte heroin i sprøyte, fra 51 prosent i 2013, til 32 prosent i 2017.

Også ventelistene for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er blitt kortere. Ved utgangen av fjoråret var det 7622 pasienter i LAR, uten noen på venteliste. Til sammenligning var det i 2007 4542 pasienter som fikk denne behandlingen, mens 298 sto på venteliste.

Powered by Labrador CMS