Høytsvevende teknologi

Ubemannede autonome fly (UAV) åpner nye muligheter innen forskning, forvaltning og overvåkning. Norut IT har testflydd sitt nyanskaffede fly på Breivikeidet i Troms.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Det nye UAV-flyet kan blant annet brukes til å telle isbjørn, måle snømengde og observere kraftlinjer."

Bruk av UAV, eller mer beskrivende, robotfly, er en ny måte å gjøre forskning på i Norge. Datastyrte ubemannede miniatyrfly gir helt nye muligheter innenfor forskning, overvåkning og forvaltning. Kostnaden av å operere en UAV er veldig mye lavere enn for bemannede fly og helikoptre, som i dag ofte er alternativet.

1. og 2. september testfløy Norut IT sin nyanskaffede UAV på Breivikeidet. Flyet veier ca 12 kg og går på miljøbensin. Det har en marsjhastighet på 100 km/t og en rekkevidde på omtrent 300 km, og kan frakte 3 kg med utsyr.

Flyet styres av en autopilot som flyr på GPS-punkter og er i kontakt med basestasjonen via satellitt-telefon. Satellitt-telefonen tillater at informasjon om flyet sendes til basen, samt at fly og instrumenter kan styres uansett hvor på kloden flyet skulle befinne seg.

UAV-en er av modellen “Viper” produsert av ET-Air, en prototype som skal brukes til å teste instrumentering og demonstrere mulighetene en UAV gir. Målet er i løpet av neste år å utvikle en UAV med rekkevidde på rundt 3000 km. Dette arbeidet vil utføres i samarbeid med Peregrine Dynamics i Trondheim og ET-Air i Sandnes.

"Skisse over UAV-inspeksjon av kraftlinjer."

Hvorfor Nord-Norge?

Nord-Norge har unike muligheter og behov i forhold til bruk av UAV. Vi har enorme hav- og landområder med verdifulle naturressurser som må overvåkes og forvaltes. Dessuten er folketettheten lav og det er lite privat flytrafikk slik at det er enklere å få tillatelse til å fly her sammenlignet med mer folketette områder lengre sør.

Hvis vi lykkes med å utvikle UAV-en som en plattform for operasjonell overvåkning vil dette kunne gi permanente arbeidsplasser. På grunn av naturgitte forutsetninger kan vi i Nord-Norge bli ledende i verden på operasjoner i arktiske strøk.

Mulige bruksområder

Vi arbeider for å kunne ta i bruk UAV-flyet til:

Inspeksjon av kraftlinjer og traseer for ising og vegetasjon Snømengdemåling for avrenningsberegninger i nedslagsfeltene til vannkraftverk Havovervåkning Naturforvaltning, reinbeite, kjørespor, sel og isbjørntelling Forskning innefor en rekke fagfelt Testing av satellittbasert fjernmåling

Det finnes selvsagt flere muligheter og vi ønsker å jobbe sammen med andre fagmiljø og næringsliv for å finne kostnadseffektive løsninger tilpasset deres behov.

Realfagsrekruttering og studentoppgaver

Flyet med instrumenter vil bli vist fram på “Forskningstorget” i Tromsø under forskningsdagene 23. og 24. september. Der vil de besøkende kunne ta flyet på en virtuell flytur med flysimulator.

Norut IT samarbeider allerede med ansatte og studenter ved Høgskolen i Tromsø og The University Centre in Svalbard om studentdrevne utviklings- og forskningsoppgaver som vil gjøres basert på UAV-en. I første omgang innenfor stereografi og hyperspektral avbildning.

Powered by Labrador CMS