Forsker Elisabeth Edvardsen følger med mens en av testpasientene er inne til undersøkelse. (Foto: Karl-Otto Larsen, OUS)

Systematisk trening god medisin for kreftopererte

Lungekreft-opererte har god effekt av trening kort tid etter operasjonen. Med tett oppfølging og egen personlig trener, kommer flere pasienter i bedre form enn før operasjonen.

– Treningen har veldig god effekt både på kondisjon og på styrke, sier Elisabeth Edvardsen ved Norges idrettshøgskole.

61 lungekreftopererte har deltatt i undersøkelsen hun har gjort i samarbeid med Oslo universitetssykehus. De ble delt inn i to grupper hvor den ene fikk tilbud om et høyintensivt utholdenhets- og styrketreningsprogram i 20 uker, mens den andre gruppen ikke skulle gjøre noe spesielt.

Forskerne testet pasientenes fysiske form både før de ble operert, seks uker etter operasjon og så igjen etter seks måneder.

– Noen blir til og med i langt bedre form enn de var før de fjernet en del av lungen eller hele lungen. De som trente la også på seg en god del muskelmasse, noe som er svært verdifullt, sier hun.

Tett oppfølging

Treningen har bestått av høyintensiv trening av kondisjons og styrke. Pasientene har gjerne bare en lunge igjen og har ikke trent før. Alle deltakerne ble fulgt tett opp i treningsperioden med egen personlig trener og fysioterapeut.

De trente i én time tre ganger i uken i 20 uker. Selv om de fleste av pasientene hadde ingen eller liten erfaring med fysisk aktivitet eller trening, så var det ikke vanskelig å motivere dem.

– Over 90 prosent møtte opp til trening på sitt lokale treningssenter hver uke. Det at de bli fulgt tett opp av fagfolk hele veien, tror jeg er noe av nøkkelen til suksessen. Høyintensiv trening førte også til at pasientene kom i bedre form raskt, noe som igjen ga økt livskvalitet, sier Edvardsen.  

Raskere tilbake

Doktorgradsstipendiat Elisabeth Edvardsen ved Norges idrettshøgskole. (Foto: Jarle Stokland)

Lungekreftpasienter er oftest eldre mennesker. De fleste har røykt i mange år, mange har derfor utviklet kols og hjerte- og karsykdom med tung pust.

Dette har ført til at flere har vært inaktive. Etter operasjonen bli de ofte i enda dårligere form. Derfor er det viktig å komme raskt i gang med opptrening for disse pasientene.

– Vår studie viser at treningsopplegget øker pasientens kondisjon etter en lungekreftoperasjon. I tillegg ble de sterkere, fikk bedre lungefunksjon og økt livskvalitet, sier Edvardsen.

– Ved å dokumentere at det er mulig å trene opp den fysiske formen etter en slik operasjon, mener jeg at vi kan hjelpe flere pasienter til å komme raskere tilbake. Men dette fordrer at pasientene blir fulgt opp tett med profesjonell veiledning og hjelp, sier hun.

Referanse:

Elisabeth Edvardsen: Fysisk form hos voksne i Norge og hos pasienter operert for lungekreft. Doktoravhandling, Norges idrettshøgskole, november 2015.

Edvardsen disputerer ved Norges idrettshøgskole torsdag 19. november 2015.

Powered by Labrador CMS