Mennesker kan ha det vondt på mange måter. Det viktigste vi som er rundt kan gjøre, er å vise at vi bryr oss. Kom igjen, vær en superhelt! (Foto: Skjermdump / NKVTS)

Hvordan støtte andre som opplever vold?

I Norge blir en betydelig andel mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Det å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen, øker sjansene for å bli utsatt på nytt senere i livet. Mange føler skam knyttet til det de har opplevd. Og vi vet at det å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, kan føre til både fysiske og psykiske helseproblemer og dårlig livskvalitet.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har laget en liten animasjonsfilm som forklarer mer om dette. 

Innholdet i filmen er hentet blant annet fra doktorgradsarbeidet til vår forsker Helene Aakvaag. Kunnskapen som presenteres er utviklet i prosjektet Omfangsundersøkelsen om vold i nære relasjoner – Trygghet, vold og livskvalitet i Norge.

Se filmen her.

Powered by Labrador CMS