Mye miljøgifter i Vest-Afrika

To uavhengige studier viser svært høye nivåer av miljøgifter i lufta utenfor vestkysten av Afrika. Årsaken skyldes trolig illegal dumping av giftig avfall i regionen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Greenpeace/Kristian Buus)

– Det er nå svært viktig å få lokalisert kildene, slik at tiltak kan gjennomføres for å få stoppet giftutslippene, sier seniorforsker Knut Breivik ved Norsk institutt for luftforskning (NILU). Breivik har deltatt i en av studiene.

Mens det illegale avfallsproblemet har vært velkjent lenge, har man visst svært lite om de faktiske utslippene dette forårsaker, og hvor de største giftutslippene finner sted. Dette er nå endret: 

I 2007 la britiske forskere fra Universitetet i Lancaster ut på tokt med forskningsskipet ”Polarstern” fra Tyskland til Sør-Afrika. Med seg hadde de luftmålere for å kartlegge nivåer av miljøgifter i luft.

Høye verdier av PCB

Etter at prøvene var ferdig analysert på laboratoriet, oppdaget de at prøvene som var innsamlet et godt stykke utenfor vestkysten av Afrika, inneholdt svært høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB.  

PCB er en gammel miljøgift man sluttet å produsere for flere tiår siden, men som fortsatt er i omløp, blant annet i kondensatorer i eldre elektrisk utstyr og bygningsmaterialer.

Norske myndigheter og andre industrialiserte land har derfor lagt ned betydelig innsats for å redusere egne utslipp gjennom en mer forsvarlig avfallshåndtering, selv om utslipp fremdeles pågår på grunn av produktenes lange levetid.

Nivåene av PCB i målingene lå 10 til 100 ganger over det NILU måler på overvåkingsstasjonene her i Norge.

– Når nivåene av PCB og bromerte flammehemmere er så høye flere titalls mil til havs, viser dette at utslippene må være betydelige, forteller Breivik.

Hvilke negative konsekvenser disse utslippene har lokalt for både mennesker og miljø, tør han ikke spekulere i.

Mistanke om ulovlig dumping

Forskerne mener imidlertid at nivåene av PCB som ble målt langs kysten av Vest-Afrika, ikke kan forklares med tidligere utslipp av PCB i området. Til dette er nivåene alt for høye.

De kan heller ikke forklares med utslipp fra branner i området, basert på en sammenstilling mot satellittdata og parallelle målinger av tjærestoffer (PAH).

Mistanken er derfor at disse utslippene kan skyldes ulovlig og uforsvarlig dumping av giftholdig avfall som inneholder PCB. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet Environmental Science and Technology.

– Det er velkjent at det pågår en omfattende illegal eksport av miljøfarlig avfall av blant annet utrangerte elektriske og elektroniske produkter til kontinentet. I tillegg ligger verdens største skipskirkegård i området, forteller Breivik.

Forskningsskipet Polarstern er egentlig en isbryter, laget for utforsking av områder i Arktis og Antarktis. (Foto: Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute, se lisens)

Året etter at britene dro ut, la et tysk forskerteam ut på tokt med Polarstern langs den samme ruten. Igjen skulle det vise seg at nivåene av miljøgifter var høye da de passerte vestkysten av Afrika.

Denne gang var det bromerte flammehemmere som var forhøyet. Disse stoffene benyttes blant annet i elektronisk utstyr, som datamaskiner og TV-apparater.

– De giftstoffene som viser høyest verdi i de to studiene, er de typiske industrielle miljøgiftene, PCB og bromerte flammehemmmere.

– Vår mistanke om at dette skyldes dumping av giftig avfall er styrket, siden den tyske studien helt uavhengig påviser at nivåene av andre industrielle miljøgifter også er høye i det samme området, forklarer Breivik.

Sporingsverktøy

Modellverktøyet, som knyttet de høye målingene av PCB til utslipp i Vest-Afrika, er utviklet av NILU og har tidligere blant annet blitt anvendt for å spore tilførsler av miljøgifter i luft til Norge fra andre land.

Sabine Eckhardt, seniorforsker ved NILU, forklarer:

– Ved å kjøre modellen i revers og spore luftmassenes opprinnelse langs skipsruten, dannes det et tydelig bilde av hvor utslippene kan ha kommet fra.

– Det er helt essensielt å identifisere de viktigste kildene om man skal kunne gjennomføre rasjonelle tiltak, påpeker Eckhardt.

Ettersom målingene ble foretatt mens skipet var underveis, er imidlertid datamaterialet for begrenset til å gi en helt sikker bestemmelse av kildene.

– Videre undersøkelser basert på stasjonære målinger i området kombinert med kildesporing ved hjelp av modeller ville kunne gi en bedre identifisering av kildene, sier Eckhardt.

Internasjonale avtaler har nå trådt i kraft for å redusere både utslipp og eksport av miljøgifter. Norge har så langt vært en pådriver, både i det internasjonale avtalearbeidet, og for å få redusert utslippene her hjemme.

Likevel kommer giftig avfall på avveie. Mens det illegale avfallsproblemet har vært velkjent lenge, har man visst svært lite om de faktiske utslippene dette forårsaker, og hvor de største giftutslippene faktisk finner sted.

– Norge har gjort mye for å redusere utslippene av disse miljøgiftene her hjemme. Det samme har våre naboland, men vi skylder også å rydde opp i de giftproblemene vårt forbruksmønster har skapt i fattigere deler av verden.

– Vi har verktøyet som er nødvendig for å spore kildene, og dermed ingen unnskylding til å si at vi ikke kan gjøre mer for å få stanset disse giftutslippene, avslutter Knut Breivik. 

Referanse:

Gioia m-fl.: Evidence for major emissions of PCBs in the West African Region, Environmental Science and Technology, 2011 Jan 12. (Epub ahead of print).

Xie m.fl.:Brominated flame retardants in seawater and atmosphere of the Atlantic and Southern Ocean, Environmental Science and Technology, February 3, 2011, doi: 10.1021/es103803t.

Om studien:

Forskere fra NILU og NIVA deltok i den britiske studien der NILUs bidrag har vært finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet Miljø 2015.

Powered by Labrador CMS