Ukontaktede indianere

En gruppe ukontaktede indianerne i Amazonas ble nylig fotografert fra fly. 21 indianere, flest kvinner og barn, ble observert på elvebredden til Las Piedras i Madre de Dios-regionen i peruansk Amazonas.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det haster med å få disse sårbare urfolkenes leveområder beskyttet og skjermet for olje- og hogstselskaper, sier Anders C. Krogh, prosjektkoordinator for Peru i Regnskogfondet i en artikkel på Regnskogfondets nettsted.


 

Området der de holder til er under sterkt press fra illegal hogst, og trues i tillegg av peruanske myndigheters planer om dramatiske utvidelse av oljevirksomheten i Amazonas.

Det var en gruppe forskere fra Perus direktorat for naturforvaltning, INRENA, som observerte og fotograferte indianerne. De fløy over området i forbindelse med ekspedisjon for å kartlegge illegal hogstvirksomhet i området.

Perus myndigheter har til nå benektet at disse menneskene finnes.

Viktig dokumentasjon

- Her har vi bildebevis på det Regnskogfondet tidligere har dokumentert på andre måter. Det finnes ukontaktede indianergrupper i peruansk Amazonas, sier Krogh.

Det antas at indianerne som ble observert tilhører en gruppe som antropologene kaller Mascho-Piro. De er nomadiske jegere og sankere som lever helt uten kontakt med omverdenen. Anslagsvis teller de mellom 500 og et par tusen mennesker, og er en av de største ukontaktede urfolksgruppene i verden.

Både blant myndigheter og i olje- og tømmerindustrien finnes folk som hardnakket benekter at det finnes ukontaktede urfolk i regnskogen. De nye fotografiene gjør det vanskelig for industrien og myndighetene å fortsette å benekte indianernes eksistens.

Problematisk overflyving

- Bildene som nå er tatt er svært viktige. De kan hjelpe Regnskogfondet og våre partnerorganisasjoner i Peru med å forhindre utslettelse av noen av verdens mest sårbare folkegrupper og samtidig beskytte de uerstattelige regnskogsområdene de lever i, fortsetter Anders C. Krogh i Regnskogfondet.

- Samtidig vil jeg understreke at denne hendelsen kun kan forsvares ut i fra de viktige bevisene den produserte. Overflyvingen har påført disse menneskene mye stress som i seg selv er svært problematisk, avslutter Krogh

Ukontaktede indianere

I Peru lever en rekke urfolk som har valgt å leve uten kontakt med omverdenen, og deres tradisjonelle territorier danner noen av verdens største og mest biologisk rike regnskogsområder.

Disse områdene trues nå av Perupetros planer om oljeutvinning i nye områder. De ekstremt sårbare urfolksgruppene er i tillegg til oljeindustrien sterkt truet av tømmerhogst og gruvevirksomhet, samtidig som deres kultur undergraves av pågående misjonærer.

Ukontaktede indianere er ekstremt sårbare for nye sykdommer. All kontakt med fremmede vil derfor være særdeles farlig og kan også være dødelig for disse indianerne.

Powered by Labrador CMS