Kurssuksess for minoritetsmødre

Minoritetsmødre med barn med atferdsvansker har stor nytte av foreldreferdighetskurs.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Parent Management Training – Oregon-modellen

 • Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med alvorlige atferdsproblemer
• Målet med behandlingen er at barnet og foreldre gjenoppretter en positiv relasjon slik at opposisjonell atferd brytes og positiv utvikling fremmes
• En metode der foreldrene gjennom undervisning, øvelser og hjemmeoppgaver lærer seg oppdragelsesferdigheter for å fremme prososial atferd og redusere avvikende atferd.
• Kommunikasjonsmønsteret i familien endres gjennom aktiv innøving av alternative handlingsmønstre.

(Kilde: Atferdssenteret

Innvandrere har frem til i dag vært underrepresentert i det nasjonale foreldreprogrammet Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO).

Derfor har Ragnhild Bjørknes, forsker ved Atferdssenteret, sett på hvilken effekt PMTO har og om det er fleksibelt nok til å styrke foreldreferdigheter og bedre barns atferd i etniske minoritetsgrupper, i studien “PMTO for etniske minoritetsmødre – en effektstudie”.

Funnene viser at PMTO-kursene er fleksible nok til at de er effektive også for etniske minoritetsmødre.

Bedrer foreldreferdigheter

Mødrene i studien ble rekruttert ved å ha åpne foreldremøter i nærmiljøet på Grorud og Søndre Nordstrand, i blant annet barnehagene, hvor de kunne velge å melde seg på.

De ble deretter fordelt tilfeldig på PMTO-kurs som startet i april 2008 eller en venteliste med kursstart senere. Ventelistegruppen var studiens kontrollgruppe. Utvalget besto av 96 pakistanske og somaliske mødre, med barn mellom 3 til 9 år.

Ragnhild Bjørknes. (Foto: Atferdssenteret)

Tiltaket, som besto av 18 ukentlige gruppemøter med en varighet på to timer med 8 til 12 mødre av samme etnisitet, har fått svært positive brukervurderinger – ni av ti vil anbefale tiltaket til andre.

Mødrene som fulgte foreldreprogrammet rapporterte bedre foreldreferdigheter og mindre problematferd hos barna enn mødrene i kontrollgruppen.

Grunnen til endring i barnets atferd var mors positive endring av foreldreferdigheter, som konsekvens av å ha deltatt i programmet. Dette gjaldt både de pakistanske og somaliske mødrene.

Tar for seg daglige situasjoner

Foreldrekursene tar utgangspunkt i daglige situasjoner, og har fokus på ulike nyttige og effektive foreldreferdigheter i samsvar med PMTO-prinsipper og tar for seg temaer som blant annet samarbeid og kommunikasjon med barnet, grensesetting og søskenkrangler.

Behandlingen sikter seg i tillegg på å være kultursensitiv heller enn kulturspesifikk. Kursmaterialet blir oversatt, linkarbeidere som snakker språket deltar i samlingene og deltakende mødre kommer med egne eksempler fra oppdragelse i egen kultur.

På den måten tas det også hensyn til deltakerens kulturelle identitet, og individuelle mål i barneoppdragelse.

– Det er hyggelig å se den positive effekten PMTO har og hvordan tiltaket kan hjelpe, uavhengig landbakgrunn. Det kan virke som om PMTO lærer bort et universelt budskap. Man trenger ikke å være dårlige foreldre for å bli bedre, sier Bjørknes.

Referanse:

Ragnhild Bjørknes disputerte i juni for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Parent Management Training – Oregon Model: Intervention effects on maternal practice and child behavior in ethnic minority families”. 

Powered by Labrador CMS