Forskere tok blodprøver fra syklister som deltok i Nordsjørittet. Prøvene viste at tre av deltakerne hadde tegn på skjult hjertesykdom. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Blodprøve kan redde friske mosjonister fra hjertestans

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Vi har alle hørt skrekkhistorier om friske og veltrente kvinner og menn som faller om på tennisbanen, kollapser på spinningsykkelen eller dør under en konkurranse - som tragedien med svømmetalentet Alexander Dale Oen.

Tidligere har ikke forskere klart å forstå årsaken til at tilsynelatende friske og over gjennomsnittlig spreke mennesker, plutselig får et akutt hjerteinfarkt. Og i verste fall dør.

Årsak til at mosjonister dør

Trange blodårer er en av de viktigste årsakene til plutselig hjertedød blant middelaldrende og eldre mosjonister. Og jo eldre vi er, desto høyere er risikoen.

Men også unge mosjonister kan få plutselig hjertestans.

Leger har i dag ingen metoder for å fange opp hjertesykdom hos friske personer. Men ved Stavanger universitetssykehus har forskere nå gjort funn som kan redde liv. Studien er gjennomført og ledet av professor og kardiolog Stein Ørn, som også har vært landslagslege for de norske syklistene under to OL. 

Troponin

Troponin er biomarkører for hjerteinfarkt. Troponin I binder kalsium så hjertemuskulaturen trekker seg sammen. Troponinnivået stiger ved fysisk aktivitet og ved hjerteinfarkt uten at man har visst hvorfor.

Studien viser at det kan være mulig å identifisere personer med risiko for trange blodårer ved å ta blodprøver etter langvarige harde fysiske anstrengelser.

Kan oppdage skjult hjertesvakhet

 Ved å ta prøver før og etter den fysiske anstrengelsen er det mulig å sjekke troponinnivået i blodet til mosjonisten etter langvarige harde fysiske anstrengelser. Forskere vet i dag at troponin I i blodet er en klar indikasjon på hjerteinfarkt.

– At det slippes ut litt troponin i blodet, er normalt. Men høye nivåer kan benyttes som markør for hjertesykdom, sier Ørn.

Ørn valgte å teste deltakere i Nordsjørittet – et 91 kilometer langt mosjonsritt fra Egersund til Sandnes. 97 av deltakerne, 74 menn og 26 kvinner, ble testet fire ganger i forbindelse med rittet: før start, rett etter målgang, tre timer senere, og neste dag.

Kriteriet var at alle deltakerne i studien skulle være friske. Veldig få av dem røyket og målingene av hjertet deres så fine ut gjennom hele rittet. 25 av mosjonistene var friske, men hadde hjerte-kar sykdom i familien.

Fant syklister med sykt hjerte

Prøvene viste var at tre av de 97 deltakerne i rittet hadde en uoppdaget hjertesykdom. Dette kunne Ørn og kollegene se ved å måle troponinnivået i blodet etter løpet og gjennom påfølgende CT-undersøkelser. Forskerne fant at de tre syklistene hadde forhøyet troponin i blodet. 

Ellers hadde de tre stor variasjoner i alder – den yngste var bare 22 år og den eldste 64. De hadde alle tre sine beste presentasjoner i Nordsjørittet det året.

En av syklistene hadde kjent tidlig hjertesykdom i familien, de to andre hadde ingen kjente hjerte-kar sykdommer eller plutselig død i familien. En hadde tidligere fått høre at han hadde høyt blodtrykk, men var ikke på medikamentell behandling for dette. Ingen hadde diabetes. To hadde røyket tidligere, men ingen av dem var aktive røykere. En anga formen sin som god og to som svært god sammenlignet med andre på deres alder.

Kan behandle før det er for sent

– Funnene i studien kan tyde på at man kan skille mellom normal reaksjon og et sykelig troponinutslipp fra hjertet etter anstrengende fysisk aktivitet, forklarer Ørn.

Men hva innebærer det for personene som får påvist uoppdaget hjertesykdom?

– Vi har i dag gode behandlingsmuligheter for personer med trange blodårer, og det anbefales fortsatt fysisk trening hos disse personene etter at man har behandlet hjertesykdommen.

Ettersom det bare var tre personer i undersøkelsen som viste seg å ha hjertesykdom mener forskerne man bør være forsiktig med å overtolke resultatene. Resultatene kan imidlertid tyde på at troponin i blodprøver tatt mellom tre og 24 timer etter harde fysiske anstrengelser kan bidra til å identifisere personer med uoppdaget hjertesykdom i form av trange blodårer.

Ikke farlig å trene

Hvorfor friske og veltrente mosjonister plutselig får akutt hjerteinfarkt, har vært et mysterium for forskere. Det er disse uoppdagete hjerteskadene, leger nå vil kunne oppdage før et eventuelt infarkt inntreffer.

Men Ørn er opptatt av at deres funn ikke skal skremme oss fra å trene, både mye og hardt, eller delta i konkurranser.

– Fysisk inaktivitet et er økende samfunnsproblem og det å delta i mosjonskonkurranser en viktig motivasjonsfaktor for å opprettholde fysisk aktivitet hos mange mosjonister. Det er imidlertid bekymring for at kraftige fysiske anstrengelser kan medføre økt risiko for plutselig hjertedød, sier Ørn.

Forsker videre på høygir

Det er behov for ytterligere studier som bekrefter funnene før denne metoden kan brukes på vanlige personer. Det er også nødvendig å kunne gi en bedre beskrivelse av den fysiske belastningen, både av intensitet og varighet, som gir økt troponin, slik at forskeren for eksempel ved hjelp av pulsklokker kan lage en standard test.

Derfor fortsetter forskningen på området nå for fullt.

Under Nordsjørittet i 2014 ble det gjennomført en ny studie på mer enn 1000 deltakere for å finne ut om det er mulig å sette en grense mellom normal og unormal troponin I-stigning etter harde fysiske anstrengelser. 

Referanse:

Skadberg, Ø. (m.fl.): Highly increased Troponin I levels following high-intensity endurance cycling may detect subclinical coronary artery disease in presumably healthy leisure sport cyclists: The North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED) 2013. European Journal of Preventive Cardiology. (2017) (Sammendrag.)

Prosjektet

Prosjektet, kalt NEEDED, er støttet av «Nordsjørittet», Abbot Diagnostics, Laerdal research foundation og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Powered by Labrador CMS