Hva skjer i hjernen når noen får demens? Og hva er det som gjør sykdommen dødelig? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvorfor dør man av demens?

Spør en forsker: I dag er det ingen som overlever demens. Mange tror kanskje at sykdommen er en del av vår normale aldring. Sånn er det ikke.

Mange får demens når de er godt oppe i årene, og høy alder er den sterkeste risikofaktoren for å få demens.

Derfor har det vært lett å tenke at demens er en del av den normale aldringen vi alle skal igjennom. Sånn er det ikke.

Demens skyldes sykdom – ikke aldring.

Dødelig – men ikke så mystisk

Å tenke på demens som et slags grått teppe som senker seg over hukommelsen, og gradvis gjør at pasienten ikke lenger klarer å begripe tilværelsen og menneskene rundt seg er det fortsatt mange som gjør.

Demens forbindes gjerne med noe litt mystisk som gjør at personligheten endres. Men det er ikke så mystisk. Demens skyldes sykdom i hjernen. Dødelig sykdom. I dag er det dessverre ingen som overlever demens. Men hva er det egentlig som skjer i hjernen ved demens, og som gjør at man til slutt dør av sykdommen?

– Man kan dø av og med demens. Gjennomsnittlig lever pasienten i omtrent tolv år fra han eller hun får diagnosen avhengig av hvilken demenstype det er, sier geriater og forskningsleder Anne Rita Øksengård.

Hun påpeker at dette tallet selvsagt også er avhengig av når i sykdomsforløpet man får diagnosen. Mange kan leve lenge med demenssykdom og gradvis erfare at de ikke lenger klarer seg selv i hverdagen, uten å vite hva det egentlig er som feiler dem.

Slutter å sende signaler

Men hva er det konkret som skjer i hjernen – og som gjør at man til slutt dør?

– Prosessen som fører til døden, er avhengig av hva som er den direkte årsaken til demens. Det vi har mest kunnskap om, er Alzheimers sykdom.

– I hjernen til pasienter med Alzheimerdemens kan man si at det skjer en omvendt prosess, sammenlignet med utviklingen som skjer i hjernen fra fødsel og gjennom barneårene. Alt går gradvis til grunne. Hjernecellene dør, forbindelsene mellom hjernecellene fungerer ikke lenger, og til slutt kan ikke hjernen sende de signalene kroppen trenger for å fungere.

– Ettersom hjernen styrer alle våre vitale funksjoner, er det kritisk når hjernecellene dør og signalene mellom dem ikke lenger virker som de skal. Dette skjer gradvis. Man mister flere og flere funksjoner: hukommelsen, orienteringsevnen, språket, gjenkjenningsevnen og mot slutten – opplevelsen av å kjenne sult og tørst – og til å puste. Når hjernen ikke lenger virker, vil kroppen slutte helt å fungere, sier Øksengård.

Men dette skjer altså over tid. Man kan leve lenge med en demenssykdom og fortsatt være fysisk sterk, og forskning viser at fysisk aktivitet er svært viktig for personer som har demens for å kunne utnytte sine gjenværende mentale ressurser.

Står ikke på dødsattesten

Hvor mange som reelt dør av demens, er vanskelig å fastslå, ettersom de fleste som dør av eller med demens er gamle og da er det ofte flere diagnoser som kan medvirke.

– Det kan være en infeksjon eller andre akutte sykdommer som umiddelbart fører til døden, og da er det ofte det som står på dødsattesten og kommer med i statistikken over dødsårsaker forklarer Øksengård.

På lik linje med andre uhelbredelige pasienter dør pasienter med demens til slutt ofte av en annen samtidig pågående sykdom, som for eksempel infeksjon, dehydrering, underernæring eller hjerteproblemer. Men demenssykdommen er den avgjørende årsaken.

Powered by Labrador CMS