Skriften er helt usynlig for øyet, men med multispektral bildeteknologi trer de eldgamle tegnene fram. (Foto: American Friends of Tel Aviv University (AFTAU))

Fant flere tusen år gammel beskjed på baksiden av leirbit

Et nytt verktøy avslørte at det også stod noe på baksiden av keramikkflaket som hadde stått på museet i 50 år.

Leirbiten stammer fra Tel Arad, en militær utpost i det gamle kongeriket Judea. Beskjeden ble skrevet rundt år 600 f. Kr, i kongerikets siste dager. Det skulle snart falle for babylonerne under ledelse av Nebukadnesar II.

Da arkeologer fant keramikkflaket i 1965, kunne de skjelne skrift på forsiden. Det viste seg å være en beskjed til Elyashiv, en militær leder ved utposten. Meldingen var fra Ḥananyahu, som trolig var en leder på et annet fort en dagsmarsj unna. Den handlet blant annet om en transaksjon av sølv.

Leirbiten ble grundig undersøkt, og arkeologene konkluderte med at baksiden var blank.

Men nå avslører ny bildeteknologi at det ikke stemte.

– Send mer vin

Da Shira Faigenbaum-Golovin og kollegaene hans så på den tilsynelatende tomme baksiden med multispektral bildeteknologi, trådte hittil uoppdagede tegn fram.

Det viste seg altså at beskjeden hadde tre linjer til, med 17 nye ord.

– Hvis det er noe mer vin igjen, send oss noe, skrev Ḥananyahu, den gangen for lenge siden. Han spurte også om visse varer, og forsikret om at han selv ville stille opp hvis Elyashiv trengte noe.

Keramikkflaket fra Ḥananyahu er bare et av mange lignende brev som ble funnet i Tel Arad på 1960-tallet. Dermed kan det kanskje virke ubetydelig med et par tekstlinjer til.

Men forskningen reiser et større og litt plagsomt spørsmål:

Hvor mange tilsynelatende ubeskrevne keramikkbiter har arkeologene kastet i årenes løp?

Referanse:

Shira Faigenbaum-Golovin, m. fl., Multispectral imaging reveals biblical-period inscription unnoticed for half a century, PLOS One, juni 2017.  

Powered by Labrador CMS