Det er forskjell på å ha statistisk informasjon om grupper, og det å stå ansikt til ansikt med enkeltindivider i hverdagen.

Slik kan vi bruke statistikk til å se sammenhenger

PODCAST: – Statistikkspråket er ekskluderende, sier lege Astrid Nylander Almaas.

Det er mye som er viktig i verden som ikke kan telles eller måles. Men om noe kan tallfestes, på en god og meningsfull måte, gir tall oss en unik mulighet til å finne ut hvordan verden henger sammen. 

Unik, fordi tall gjør at vi kan bruke matematikk – en objektiv analysemetode, med rette og gale svar. Heller enn å bare tro og mene noe om hvordan ting henger sammen, kan vi regne på det.

I andre episode av statistikk-podkasten Nakne tall snakker statistiker Jo Røislien med lege og fagformidler Astrid Nylander Almaas om det å gå systematisk og tallmessig til verks for å avdekke sammenhenger mellom to fenomener i den virkelige verden. 

Og om forskjellen på det å ha statistisk kunnskap om grupper, og det å stå ansikt til ansikt med pasienter og enkeltindivider i hverdagen.

Om Nakne Tall

Nakne Tall er en podkast om statistikk. Hvordan kan man bruke tall til å forstå hvordan verden henger sammen? Statistiker Jo Røislien inviterer kjente forskere og formidlere til samtaler med utgangspunkt i sentrale statistiske begreper og fenomener.

Podkasten består av ni episoder, og ligger gratis tilgjengelig på Spotify, Apple Podcasts og andre platformer. Nakne Tall er utviklet av Jo Røislien og produksjonsselskapet Teddy, og produsert av Universitetet i Stavanger.

Sammenhengen mellom to ting

Tema for den andre episoden av Nakne Tall er bivariat analyse og statistiske tester.

– Bivariat analyse er å se på sammenhengen mellom to ting, sier statistiker Kathrine Frey Frøslie i podcastens faste ekspertpanel. Og siden det finnes flere typer tall, finnes det flere typer bivariate analysemetoder.

– Disse metodene er gjerne oppkalt etter døde, hvite menn, eller de greske bokstavene matematikere bruker for å regne på dem. Ikke akkurat selvforklarende, sier statistiker og programleder Røislien. 

Men det handler altså om å bruke matematikk for å regne på om det faktisk er en sammenheng mellom to målbare størrelser eller ikke.

Disse metodene tar innover seg verdens iboende naturlige variasjon og usikkerhet – selve kjernen av det som gjør statistikk til noe mer enn bare matematikk.

Powered by Labrador CMS