Rekonstruksjon av et rotavirus. Graham Colm/Wikimedia Commons

Nå skal barn vaksineres mot rotavirus

Alle barn født fra og med 1. september får tilbud om rotavirusvaksine i Norge. Se hvordan viruset sprer seg.

Rotaviruset forårsaker akutt gastroenteritt hos små barn. Viruset kan gi en alvorlig form for omgangssyke, med akutt diaré, spysyke og feber.

Tidligere studier har vist at praktisk talt alle barn i hele verden har fått en rotavirusinfeksjon minst en gang i løpet av livet før de har fylt fem år.

Den første rotavirusinfeksjonen kan være alvorlig, og kan føre til dehydrering og alvorlig sykdom, spesielt for små spedbarn. Samtidig utvikler man immunitet mot infeksjonen når man først har hatt den, så nye infeksjoner vil ikke bli så alvorlige som den første.

– De aller minste spedbarna får den mest alvorlige infeksjonen. Vaksinen kan fungere som en erstatning for den første infeksjonen, så barn vil ha mer motstand mot sykdommen senere, forteller Margrethe Greve-Isdahl, overlege på vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet.

Selv om barn er vaksinert mot rotaviruset, kan man fortsatt få omgangssykevarianter fra andre virus. Rotavirus gir den mest alvorlige formen for omgangssyke, som kan føre til sykehusinnleggelse. To tredjedeler av alle innleggelsene som skyldes gastroenteritt hos barn i Norge skyldes rotavirus.

900 innleggelser i året

I Norge blir rundt 900 spedbarn lagt inn på sykehuset på grunn av rotavirusinfeksjon i året. De aller fleste innleggelsene skjer på våren, rundt mars og april.

– Det er ekstremt smittsomt når det først bryter ut, forteller Greve-Isdahl.

Sværrt få barn dør av sykdommen i Norge, men det har skjedd.

– Vi er redd for at dødsfallene har skjedd i sårbare grupper på grunn av kommunikasjonsproblemer.

Et spedbarn får rotavirusvaksinen. (Foto: Science photo library)

Vaksinen og bivirkninger

Vaksinen tas gjennom munnen, og består av en liten dose som skal svelges. Den tas i to omganger. Første gang er ved seksukerskontrollen, og senest ved 12 ukers alder. Andre dose gis ved tremånederskontrollen, eller senest ved 16 ukers alder.

Alvorlige bivirkninger er sjeldne

– Vi har sett på store studier på 60-70 000 barn, forteller Greve-Isdahl.

Luftsmerter, dårlig appetitt, gulping/oppkast og feber er vanlige bivirkninger. Ikke-alvorlige bivirkninger var rapportert like hyppig i vaksinegruppene som kontrollgruppene som ikke fikk vaksine

Diaré og irritabilitet var rapportert hos rundt ti prosent av barna.

Rotavirusvaksine har blitt innført i blant annet Storbritannia, Mexico og USA, og alle landene melder om store nedganger i alvorlige infeksjoner, og sykehusinnleggelser.

Flere studier har funnet at alvorlige infeksjoner har falt med godt over 80-90 prosent i industrialiserte land, og mellom 40 og 80 prosent i utviklingsland. Vaksinen er innført i barnevaksinasjonsprogram i over 50 land, og er anbefalt fra WHO at alle land innfører vaksinen i sine barnevaksinasjonsprogram

Referanser:

FHI - Informasjon om Rotavirusvaksinen

Patel, Manish m.fl: Real-world Impact of Rotavirus Vaccination
Pediatric Infectious Disease Journal, doi: 10.1097/INF.0b013e3181fefa1f
 

Powered by Labrador CMS