Kronikk: Bør ikke oppheve blyhaglforbudet

Forslaget om å oppheve blyhaglforbudet er å gå baklengs inn i fremtiden, skriver Jon Martin Arnemo, Morten Lindboe og Sigbjørn Stokke i denne kronikken.

Bly fra kuler som brukes til jakt tas opp i blodet hos mennesker når vi spiser det. (Foto: Colourbox.no)
Bly fra kuler som brukes til jakt tas opp i blodet hos mennesker når vi spiser det. (Foto: Colourbox.no)

Arbeiderpartiet har fremmet forslag i Stortinget om å oppheve forbudet mot blyhagl.

Partiets miljøpolitiske talskvinne, stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen, sier til adressa.no at «Vi håper dette forslaget kan få gjennomslag i Stortinget. De aller fleste partiene er egentlig for å oppheve dette forbudet».

Forslaget om å oppheve blyhaglforbudet vitner om en total mangel på kunnskap. Her har norske politikere blitt lurt trill rundt av dyktige lobbyister.

Det er en misforståelse at «Norge er i utakt internasjonalt», slik Norges Jeger- og Fiskerforund uttaler til aftenposten.no. Tvert imot har Norge vært et foregangsland med sitt blyforbud.

Den tyske delstaten Baden-Württemberg forventes å innføre et totalforbud mot all blyammunisjon fra 2016 og California vedtok en lignende lov i fjor.

Forbudet i California ble foreslått fordi «lead is toxic and can poison those who eat animals shot with the ammunition». Men til tross for den overveldende dokumentasjonen som viser at bly er helsefarlig for mennesker, gikk National Rifle Association ut og betegnet loven som «an anti-hunting bill».

Farlig med blyhagl

Situasjonen ligner på ageringen fra jaktpresse og jegerorganisasjoner i Norge: vitenskapelig dokumentasjon blir imøtegått med konspirasjonsteorier.

Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforund uttaler til adressa.no at man ikke får i seg bly gjennom bruken av blyhagl og viser dermed at han ikke har fulgt med i timen.

Det foreligger omfattende vitenskapelig dokumentasjon på at mennesker som spiser vilt skutt med blyhagl har forhøyete blyverdier i blodet og at folk som får i seg blyhagl, kan utvikle både akutt og kronisk blyforgiftning.

Det er dessuten en utbredt misforståelse at bruk blyhagl bare representerer et problem i våtmarksområder ved å forårsake forgiftning av andefugler:

  • Rovfugler kan bli forgiftet når de spiser byttedyr påskutt med blyhagl
  • Åtselsetere kan bli forgiftet når de spiser kadaver påskutt med blyhagl
  • Hakkespetter kan bli forgiftet når de hakker i trær der det er skutt inn blyhagl (de oppfatter hullet som en kanal laget av insekter)

Mye bly hos folk som spiser viltkjøtt

To nyere undersøkelser fra Skandinavia viste at økte blodverdier av bly hos mennesker var assosiert med konsum av viltkjøtt og at blodnivåene delvis oversteg referanseverdiene for mulige effekter på utvikling av nervesystemet.

Kilden til blyinntak var blyholdige kuler eller hagl brukt til felling av viltet.

Bly er helseskadelig uansett mengde – det finnes ingen ufarlige nivåer av bly, verken i maten eller i kroppen.

De skadelige effektene av bly er mange, men spesiell bekymring er knyttet til gift på nervesystemet hos fostre og små barn. Flere studier viser at eksponering for bly tidlig i livet, reduserer IQ.

Ammunisjon skaper debatt

Det har vært en fascinerende utvikling i den norske debatten om blyholdig ammunisjon, blyrester i viltkjøtt og risiko for konsumentene.

Da vi i 2010 gikk ut med data på blytap fra jaktkuler og en bekymringsmelding om at blyrester i viltkjøtt kunne være en helserisiko, var det få som trodde på resultatene, og vi ble ikke tatt seriøst i jaktpressen.

Men på det tidspunktet var problemene knyttet til blyammunisjon ikke noe nytt. Tilsvarende data og bekymringer var allerede to år tidligere presentert på et symposium i USA.

Diskusjonen gikk deretter lenge på om det blyforurensete kjøttet skjæres bort eller om det finnes bly i kjøtt som konsumeres. Blyholdige kuler fragmenterer ved anslag i dyret og små blyfragmenter kan spres minst 45 centimeter fra sårkanalen.

Store deler av slaktet kan derfor bli forurenset med bly. Ikke uventet påvises høye konsentrasjoner av bly i konsumklart kjøtt fra hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon.

Dessverre finnes ingen tilsvarende undersøkelser på kjøtt fra fugler skutt med blyhagl, men vi vet at marinering av fuglekjøtt som inneholder blyhagl, løser opp blyet og gjør det mer biotilgjengelig.

Tas opp i blodet

Neste fase i diskusjonen var spørsmålet om metallisk bly tas opp i kroppen. En rekke studier viser imidlertid at til dels betydelige mengder bly tas opp i blodet hos mennesker som konsumerer kjøtt forurenset med metallisk bly fra kuler eller hagl.

Det foreligger dessuten omfattende dokumentasjon på at både rovdyr, rovfugler og andefugler kan utvikle dødelig blyforgiftning ved at de konsumerer blyhagl eller blyrester fra kuler.

Det finnes derfor ikke noe faglig grunnlag for påstander i jaktpressen om at metallisk bly fra kuler eller hagl ikke representerer en helserisiko for mennesker eller et miljøproblem.

Siste fase i den norske blydiskusjonen ser ut til å bli at stortinget på fullstendig sviktende grunnlag opphever blyhaglforbudet. In the land of the blind, the one-eyed man is king.

Powered by Labrador CMS