Alarmerende om verdens korallrev

En tredel av verdens koraller kan være utryddet om 50 til 100 år. Ny verdensomspennende korallstudie er dyster lesing.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Skadet og bleknet korallrev ved Great Barrier Reef, Australia. Revet regnes som verdens største levende organisme. Fremtiden ser dyster ut for mange av verdens koraller, slår den nye studien fast. Så mange som en tredel av dem kan være forsvunnet innen bare 50-100 år. (Foto: Cathie Page.)"

Om korallstudien

  • 704 korallarter er vurdert
  • 231 ble vurdert som utrydningstruet
  • De mest utsatte korallene er i det karibiske hav
  • Høyere havtemperatur, forsuring grunnet opptak av CO2 og mekanisk påvirkning utgjør de største truslene

En rekke studier har allerede advart om at mange korallrev er utrydningstruet.

Nå foreligger det som skal være den første verdensomspennende studien av trusselen mot koraller.

- Skremmende

- Situasjonen er svært alvorlig og skremmende, fastslår Alex Rogers ved Zoological Society of London. 

Rogers er en av et førtitalls forskere som har bidratt i studien, som er publisert i tidsskriftet Science.

Forskerne har undersøkt over 700 arter med koraller over hele verden. Konklusjonen er at 231 av dem kan være utryddet om bare 50 til100 år.

Verdens største

De fantastiske formasjonene i et korallrev består av millioner av døde og levende koralldyr. Dette er små organismer som danner skjell av kalk. Selve korallrevet er et slags felles skjelett, dannet av millioner av døde og levende koraller.

"Koraller av arten Acropora muricata ved Great Barrier Reef, Australia, med skader påført av bløtdyr. (Foto: Cathie Page)"

Korallrev finnes i alle deler av verden, og har en svært viktig funksjon som yngleplass og eksistensområde for et stort artsmangfold.

Nå truer menneskelig aktivitet de unike marine miljøene.

Global oppvarming

Trusselen kommer særlig fra økende havtemperaturer, grunnet global oppvarming.

Koraller er nemlig helt avhengig av næring fra visse typer alger, som også beskytter korallene mot skadelige UV-stråler fra solen.

Det har vist seg at dette finstemte økosystemet er svært følsomt for temperatursvingninger.

Blekner og dør

Bare en liten økning i vanntemperaturen kan føre til at korallene ikke lenger klarer å nyttiggjøre seg av algene.

"Nærbilde av korallen Porites pukoensis. Hver korall har en såkalt polypp, som er rundt to millimeter i diameter når den åpner seg. Denne koralltypen står på listen over de mest utrydningstruede. (Foto: Donald C. Potts)"

Dette fører til at korallene blekner og dør. 

Tidlig varsel

På slutten av 1990-tallet fikk verden et varsel om hvor ødeleggende en temperaturøkning kan være. 

I 1998 førte værfenomenet El Ninjo til en forbigående oppvarming av havene, noe som gikk hardt utover mange koraller.

Før 1998 ville bare 13 av de totalt 704 undersøkte korallartene ha blitt klassifisert som truet. Nå er tallet altså drøyt tretti prosent i faresonen, ifølge den nye studien.

- El Ninjo ødela 16 prosent av de undersøkte revene for godt. Poenget er at slike ødeleggende hendelser vil inntreffe stadig oftere i tiden som kommer, på grunn av den globale oppvarmingen, sier Alex Rogers til BBC News.

CO2 i atmosfæren

Men det er ikke bare høyere temperatur som truer noen av de mest mangfoldige og rike miljøene i havet.

"Sykdommen Black band disease angriper en koloni koraller av arten Favia speciosa ved Great Barrier Reef, Australia. (Foto: Cathie Page)"

Bruken av fossilt brensel, som bensin og diesel, fører til lat store mengder karbondioksid blir pumpet ut i atmosfæren.

Mye av denne CO2-gassen tas opp av havet, noe som isolert sett er positivt med tanke på den såkalte drivhuseffekten.

Forsuring av havene

Problemet er imidlertid at den ekstra mengden karbondioksid forsurer havet.

Dermed blir det vanskeligere for korallene, og for andre skalldyr i havet, å bygge skjelettene sine av kalk. 

- Vi frykter at denne effekten kan bli absolutt ødeleggende for mange av korallene. Og dette kan komme fort, kanskje bare i løpet av noen tiår eller til og med år, advarer Alex Rogers overfor BBC News.

Bruker dynamitt

Men trusselen mot korallrevene slutter ikke der. I mange områder har menneskelig aktivitet allerede påført revene store skader.

Studien viser til at mange steder, særlig i Øst-Asia, brukes dynamitt i forbindelse med fiske. Det er ikke korallrev laget for å takle.

Mange koraller har også blitt ødelagt som følge av fisketråler, som sopes langs havbunnen og over revene.

I tillegg havner kunstig gjødsling i jordbruket til slutt i havet, og forstyrrer næringsbalansen rundt revene mange steder. 

- Ikke oppmerksomme

"Sjøsterner i ferd med å bre seg over et korallrev i Filippinene. (Foto: Suzanne R. Livingstone)"

- Jeg tror at verken politikere eller offentligheten er klar over alvoret i situasjonen, sier Alex Rogers ved Zoological Society of London.

Nå viser forskerne til den økonomiske verdien revene representerer, i håp om at det kan gjøre at flere får øynene opp for trusselen mot verdens koraller. 

Ifølge rapporten er den økonomiske verdien av verdens korallrev omlag 150 milliarder kroner per år, blant annet fra turisme og fiske.

Korallrev vokser svært sakte, og de store revene har brukt tusenvis av år på å forme seg. Når de dør, vil de som oftest være borte for godt.

Lenker:

BBC News: ‘Alarming’ plight of coral reefs

Science: Swan Song for Corals?

Studien er publisert i Science

Referanse:

One Third of Reef-Building Corals Face Elevated Extinction Risk From Climate Change and Local Impacts. K.E. Carpenter; S.R. Livingstone; B.A. Polidoro; J. Sanciangco; J. Smith at Old Dominion, G. Aeby, R.B. Aronson, S. Banks, A. Bruckner, A. Chiriboga, J. Cortés, J.C. Delbeek, L. DeVantier; E. Turak; J. Veron, G.J. Edgar; S. Stuart, A.J. Edwards, D. Fenner, H.M. Guzmán, B.W. Hoeksema, G. Hodgson, O. Johan,W.Y. Licuanan,E.R. Lovell, J.A. Moore ,D.O. Obura , D. Ochavillo ,W.F. Precht, M.C. Quilbilan, C. Reboton,Z.T. Richards ,A.D. Rogers,A. Sheppard; C. Sheppard,C,E. Weil, E. Wood. Publisert i Science,10. juli 2008.

Powered by Labrador CMS