Alkohol kan dannes mens kroppen brytes ned.

Mange døde har alkohol i blodet, selv om de ikke har drukket

Men hvor kommer alkoholen fra?

Det dør omkring 300 mennesker i året på grunn av alkohol, ifølge Folkehelseinstituttet. Avhengighet og alkoholforgiftning er blant de mest typiske dødsårsakene knyttet til alkohol.

En fjerdedel av alle dødsulykker i trafikken skyldtes også ruspåvirkning, ifølge MA - Rusfri Trafikk

Dette er dødsfall der det muligens ville vært naturlig å finne alkohol i blodet til den avdøde. Men forskere kan faktisk finne alkohol i blodet til langt flere enn bare dem som dør av alkohol direkte.

Til og med de som ikke har drukket før de døde.

Flere hundre med alkohol i blodet

Mellom 2.000 og 3.000 rettslige obduksjoner utføres i Norge hvert år, ifølge en kronikk i Den Norske Legeforeningens Tidsskrift.

Kronikken er skrevet av Gudrun Høiseth og Jan Toralf Fosen, som begge er overleger ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus.

Her utføres det toksikologiske undersøkelser, altså undersøkelser av blodet og andre kroppsvæsker for gifter og fremmede stoffer.

I om lag 25 prosent av alle disse undersøkelsene påvises det etanol i blodet til de avdøde, ifølge legene bak kronikken.

Mange av disse har ikke drukket noe alkohol i tiden før de døde.

Kroppene må altså ha laget etanolen selv.

Hvordan dannes det?

Alkohol dannes mens kroppen brytes ned.

For å fremstille alkohol trengs det glukose. Ved ølbrygging blir for eksempel gjær tilsatt for å spise sukker og skiller ut alkohol og CO2, ifølge Store Norske Leksikon.

Kroppen blir et slags bryggeri. Det trengs sukker, mikroorganismer og tilstrekkelig varme for å fremstille alkohol i en død kropp, ifølge kronikkforfatterne.

– Det er vist at mer etanol dannes i lik i land som Saudia-Arabia, og en av årsakene til dette kan være at en større del av befolkningen har diabetes, skriver de.

Kan man se forskjell?

En obdusent kan se forskjell på en person som har drukket alkohol, og en som har dannet det etter døden, mener kronikkforfatterne.

Det dannes nemlig stoffer i leveren når man drikker alkohol som ikke dukker opp om det dannes i kroppen.

0,1 prosent av alkoholen man drikker omdannes til stoffene etylglukuronid og etylsulfat, ifølge Oslo Universitetssykehus.

Disse stoffene er metabolitter, altså stoffer som kommer til når alkohol skal brytes ned i kroppen.

Derfor kan de brukes til å spore om noen har drukket alkohol eller ikke.

Hvorfor er dette viktig?

Fordi det må være mikroorganismer i blodet til den døde, er det vanlig at mer alkohol dannes i kropper som har blitt utsatt for stygge skader.

Knusing av organer i magen kan slippe mange mikroorganismer fri i resten av kroppen.

Derfor kan det bli påvist alkoholpåvirkning i stygge ulykker der det ikke var alkohol involvert.

En guttegjeng som døde i en trafikkulykke hvor sjåføren fikk påvist en promille på 1,27 er et av eksemplene overlegene trekker frem.

Sjåføren hadde ikke nedbrytnings-stoffene for alkohol i leveren sin og hadde dermed ikke drukket.

Den voldsomme ulykken hadde påført organene hans betydelig skade og sluppet fri en masse mikroorganismer. Dette gjorde at sukkeret i kroppen hans ble gjort om til alkohol.

Ved å forsikre seg om at man gjør gode undersøkelser kan man unngå «unødvendige beskyldninger om alkoholpåvirkning på dødstidspunktet», skriver overlegene.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

Gudrun Høiseth og Jan Toralf Fose, Etanol er påvist i liket, men hadde den avdøde drukket alkohol?, Tidsskriftet.no, 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS