En ny studie fra Universitetet i Bergen viser at lungekapasiteten reduseres hos kvinner i overgangsalderen. (Illustrasjonsfoto: Rob Bayer / Shutterstock / NTB scanpix)

Lungene svekkes i overgangsalderen

Kvinner i overgangsalderen opplever redusert lungekapasitet tilsvarende det å røyke 20 sigaretter per dag i ti år.

Slik ble studien gjort

Forskerne analyserte data fra 1 438 kvinner som deltok i oppfølgingsstudien European Respiratory Health Survey.

Deltakerne i studien var fra 25 år til 48 år, hvorav ingen hadde kommet i overgangsalderen.

De ble fulgt opp i 20 år og i løpet av denne tiden gikk de fleste gjennom overgangsalderen.

I studien rapporterer europeiske forskere at både lungekapasitet og lungevolum ble redusert i løpet av overgangsalderen, sammenlignet med normal aldersutvikling.

Det viser en oppfølgingsstudie av kvinners lungehelse i overgangsalderen. 

Forsker Kai Triebner og kollegaene hans ved Universitetet i Bergen oppdaget at nedgangen i lungekapasitet tilsvarte å røyke 20 sigaretter per dag i løpet av ti år. I tillegg var reduksjonen i lungestørrelsen sammenlignbart med å røyke 20 sigaretter per dag i to år.

– Den nedsatte lungefunksjonen kan føre til kortpustethet, redusert arbeidskapasitet og utmattelse, sier Triebner.

Studien er publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Risikerer redusert lungekapasitet

Symptomene avhenger av hvor mye av lungekapasiteten som er redusert. Noen kvinner kan utvikle alvorlige symptomer som følge av lungereduksjonen.

Ifølge Triebner, viser studien viktigheten av å opprettholde god lungehelse lenge etter overgangsalderen har inntruffet.

– Kvinner lever lenger og derfor, flere år etter at overgangsalderen inntreffer, sier Triebner.

Studien er den første oppfølgingsstudien som tar for seg kvinners lungehelse i overgangsalderen. Forskerne oppdaget også at røykere og tidligere røykere hadde en raskere forverring av lungefunksjon, knyttet både til alder og overgangsalder.

Hormonelle endringer kan være forklaringen

Ifølge Triebner er det ulike mulige forklaringer på disse funnene. Overgangsalderen fører til hormonelle endringer som tidligere har blitt koblet til betennelsestilstander, som igjen er knyttet til svikt i lungefunksjon.

– Hormonelle forandringer er også til stede ved benskjørhet, som kan forkorte høyden på brystbeinet og dermed redusere åndedrettet til personen.

Triebner understreker at kvinner og deres fastleger bør være mer oppmerksomme på at lungehelsen kan bli svekket ved og etter overgangsalderen.

– Dette kan innebære at de opplever kortpustethet, selv med lavintensiv fysisk aktivitet, sier Kai Triebner.

Referanse:

Kai Triebner m.fl: Menopause is Associated with Accelerated Lung Function Decline. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2016. Sammendrag

Powered by Labrador CMS