Babyer bør sove i egen seng

Spedbarn som sover i senger ment for voksne, kan ha opp til 40 ganger større risiko for å bli kvalt. - Det er en forferdelig idé å dele en voksen seng med en baby, sier en av forskerne bak studien.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Risikoen for dødsfall øker dramatisk hos spedbarn som sover i senger som er ment for voksne. Tallene er gigantiske, mye større enn jeg hadde trodd. Dette er de beste dataene som er tilgjengelige nå, sier James Kemp fra Saint Louis University i USA.

Krybbedød i mor og fars seng

Nesten halvparten av alle krybbedødsfall skjer i mors og fars seng, viste en norsk undersøkelse fra 1999. Hele 42 prosent av alle spedbarn som døde i krybbedød i 1998, ble funnet i foreldrenes seng. I 1980 var tilsvarende andel bare to prosent, så ekspertene fant grunn til å ytre sin bekymring.

Professor Torleiv Ole Rognum fra Rettsmedisinsk institutt ved Rikshospitalet var blant dem som allerede den gangen anbefalte at spedbarn sover i sin egen seng.

- Når vi blir spurt sier vi at foreldrene bør ha barnet i en egen seng, gjerne i samme rom, sier Rognum.

Men det er enda ikke blitt gjennomført noen offentlig informasjonskampanje på temaet.

  krybbedød

Krybbedød er en eksklusjonsdiagnose. Når man ikke finner dødsårsaken ved grundig undersøkelse og obduksjon, så settes diagnosen SIDS, som står for Sudden infant death syndrome.

Plutselige dødsfall blant spedbarn, uten noen påviselig årsak, omtales derfor ofte som krybbedød.

Vanskeligheten med å finne en spesifikk dødsårsak for krybbedød har ført til at man ser på dette som et syndrom, det vil si et kompleks av årsaker. Det er gjort mye forskning på temaet, og noen av forklaringene som er foreslått er et ufullstendig utviklet sentralnervesystem, røykende mødre, overoppheting, nedregulering av åndedrettet og hjertestans.

Slik reduserer du risikoen:

- La babyen sove på ryggen fra fødselen av.
- La være å røyke i svangerskapet og gi barnet et røykfritt miljø.
- Pass på så barnet ikke blir overopphetet.
- La barnet sove i egen seng.
- Pass på at barnet ikke får hodet tildekket av sengetøy når det sover.
- Det anbefales å amme barnet om du kan.

- På tide

- Tiden er moden for en informasjonskampanje - for å oppfordre offentlig til at barn bør ha en egen seng. Denne studien bekrefter tidligere studier, og tallene tyder på at man fjerner en risiko når barna sover i egen seng. Det er særlig de første tre månedene dette slår ut, sier Rognum.

Også den amerikanske undersøkelsen viser en kraftig økning i antallet tilfeller av død ved kveling i voksne senger fra 1980- til 1990-tallet.

Det var åtte ganger mer sannsynlig at kvelningsdød i voksnes senger ble rapportert på 1990-tallet, enn på 1980-tallet. Rapporter om dødsfall i sofaer eller lignende var 17 ganger mer sannsynlig på 1990-tallet.

En økende trend

Mellom 13 og 14 prosent av amerikanske foreldre sier at de deler seng med babyene sine. De amerikanske forskerne påpeker også at det er viktig å få i gang en kampanje for å øke foreldrenes bevissthet om den økte risikoen dette fører med seg. I Norge er tallene enda større:

- 25 prosent av norske spedbarn ligger i seng sammen med voksne. Dette er dramatisk, og tallet har økt siden 1995. Før 1995 var det bare rundt ti prosent som sov sammen med foreldrene, sier Rognum. Han forklarer dette med at det har blitt en mote å sove sammen med barna.

- Det har blitt populært, og kanskje oppfordres det også til det fra enkelte kilder. Jeg regner med at advarsler vil møte sterk motsand fra dem som mener det er viktig at barna ammer, for eksempel, sier Rognum.

La barnet sove på ryggen

Antallet tilfeller av krybbedød blant både norske og amerikanske spedbarn fikk en markant nedgang på slutten av 1980-tallet, da man begynte å anbefale at babyene skulle sove på ryggen, og ikke på magen. I 1989 døde 142 norske barn i krybbedød, mens det nå er mellom 25 og 30 spedbarn som mister livet hvert år på denne måten.

- Dette er det billigste helsegrep i norgeshistorien. Det har reddet 1 000 spedbarn siden 1990, sier Rognum. Å anbefale å legge barna i egen seng kan kanskje redde enda flere.

- Soveposisjon spiller en viktig rolle for at babyen skal være trygg, men det er bare en del av løsningen. Å legge en baby i en voksen seng er farlig, og det er en risiko som foreldre ikke trenger å ta. En sovende baby hører hjemme i en barnekrybbe eller en annen godkjent barneseng, sier Kemp.

Mangler motorikk

- Klart du ønsker å være i nærheten av babyen om natta, men vi mener at babyer ikke bør være i voksnes senger. Dette må være en risikovurdering, og det forblir en forferdelig idé å dele en voksen seng med en baby, fortsetter Kemp.

En av årsakene til den økte risikoen i voksnes senger er at spedbarn mangler motorikken til å komme seg unna potensielle trusler som mykt sengetøy, eller å bli fanget mellom senga og veggen.

- I senger som ikke er designet for spedbarn, er det vanskelig å kontrollere potensielt farlige situasjoner som kan forårsake kvelning. Spedbarnsdød diagnostisert som kvelning i voksne senger og på sofaer rapporteres i økende grad i USA, mens kvelningsdødsfall i barnesenger går ned, sier Kemp.

40 ganger større risiko

Sammen med kollegaene har han blant annet undersøkt rapporterte dødsfall i USA i fireårsperioden fra 1995 - 1998. Resultatene viser at risikoen for kvelning for babyer i barnesenger var 0,63 dødsfall per 100 000 spedbarn, sammenlignet med hele 25,5 kvelningsdødsfall per 100 000 spedbarn i voksnes senger.

Dette representerer en risiko for kvelning utenfor barneseng som er 40 ganger større enn om barnet sover i egen seng.

Trenden med å sove sammen med barna i voksen seng begynte å ta seg opp i Norge rundt 1995, mens tilfeller av krybbedød har holdt seg stabilt de siste årene.

- Dette er en av årsakene til at man har vært forsiktig med å si noe bastant om årsakssammenhenger. Samtidig ser vi at stabiliseringen kan ha brutt en nedadgående trend, så det er mulig at flere barn kunne vært reddet med mindre samsoving, sier Rognum.

Dødsattester

I den nylig publiserte amerikanske undersøkelsen har forskerne basert seg på dødsattester hvor barna har blitt diagnostisert med forskjellige former for kvelning.

Kvelningene ble delt inn i forskjellige kategorier, for eksempel kvalt av mykt sengetøy, klemt mellom senga og veggen, ligget i hjel, eller kvelning av ukjente årsaker.

- Dødsattestene kan ikke forskerne kvalitetskontrollere, og det er nok mye rart i dem, men når det er sagt, så finner forskerne faktisk en økt risiko når barna sover i en voksen seng, på en sofa, eller lignende - ikke i egen seng, sier Rognum.

Har visst det lenge

Mens nærmere 40 prosent av de norske barna som får diagnosen krybbedød blir funnet i seng sammen med voksne, er det tross alt bare rundt 25 prosent av spedbarna som sover i seng med voksne hver natt.

- Vi har visst om denne overhyppighet lenge, men amerikanerne har vært ganske kritiske, og det har blitt ført hissige diskusjoner. Amerikanerne har for eksempel en meget kjent antropolog, James McKenna, som mener at kroppskontakt er svært viktig for barnet, at nervesystemet modner raskere når barnet sover sammen med voksne, sier Rognum.

Røyking, drikking og overoppheting

Det er riktig at pattedyr sover sammen med barna sine, men pattedyr ligger ikke i myke senger, de røyker ikke, og de drikker ikke.

- Undersøkelser har vist at det er farligere å sove sammen med en mor som røyker enn med en mor som ikke røyker. Nye studier viser at det ikke bare er røykingen som øker risikoen, slik man har trodd en stund, sier Rognum.

I den norske undersøkelsen fra 1999 mente forskerne at én av farene ved å dele seng med mor og far var overoppheting.

Referanse:

N. J. Scheers, George W. Rutherford og James S. Kemp: Where Should Infants Sleep? A Comparison of Risk for Suffocation of Infants Sleeping in Cribs, Adult Beds, and Other Sleeping Locations; PEDIATRICS Vol. 112 No. 4 October 2003, pp. 883-889.

M. Arnestad, M. Andersen, Å. Vege, T. O. Rognum; Changes in the epidemiological pattern of sudden infant death syndrome in southeast Norway, 1984-1998: implications for future prevention and research; Archives of Disease in Childhood; August 2001; vol. 85; no. 2; side 108-115.

Lenke:

Statistisk sentralbyrå: 100 år med redusert spedbarnsdødelighet
SIDS: Landsforeningen til støtte ved krybbedød
Tidsskriftet for Den norske lægeforening: Forskere og pårørende sammen mot krybbedød

Powered by Labrador CMS