Fedmeoperasjon gir oftere tidlig fødsel

Gravide som tidligere er operert for fedme, bør betraktes som en risikogruppe, mener svenske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ved hjelp av omfattende registerdata viser forskerne ved Karolinska Institutet (KI)  i Stockholm at tidligere fedmekirurgi hos mor påvirker barnet på flere måter.

Et hovedfunn er at de som har gjenomgått fedmepoperasjoner, oftere opplever at barnet fødes for tidlig, før 37. svangerskapsuke.

Babyen har i gjennomsnitt også en lavere vekt ved fødselen, sammenlignet med barn av kvinner som ikke har gjennomgått slike operasjoner. 

- Disse kvinnene bør følges opp ekstra nøye i svangerskapet, mener forskerne.

De nevner både ekstra ultralyd-undersøkelse der man kontrollerer fosterets vekst, og særskilte anbefalinger om kosttilskudd.

For tidlig, og for lett

Nær 10 prosent av de tidligere fedmeopererte kvinnene fødte prematurt, før 37. svangerskapsuke. I gruppen av mødre uten slike operasjoner opplevde 6 prosent for tidlig fødsel. 

I overkant av 5 prosent av barna til de opererte mødrene hadde lavere fødselsvekt enn normalen, mens i kontrollgruppen var andelen 3 prosent, viser resultatene.

- Mødre med samme kroppsmasseindeks fikk barn med ulik fødselsvekt, avhengig av om de hadde gjennomgått fedmeoperasjon, påpeker fødselslege Olof Stephansson, som også er dosent ved KI:

- Hvorfor det skjer vet vi ikke sikkert, men vi vet at en del etter slike operasjoner risikerer problemer med underernæring, sier Stephansson i en pressemelding.

Samtidig påpeker forskerne også at fedmeoperasjoner også kan gi positive effekter, som lavere diabetesrisiko, og mindre sannsynlighet for slag, kreft og hjerte- og karsykdommer.

Kraftig økning

I Sverige har omfanget av fedmekirurgi økt kraftig de siste ti årene. I 2002 ble det utført færre enn 1000 slike inngrep, mens antallet hadde steget til nærmere 8 000 i 2012, ifølge KI.

Majoriteten av fedmekirurgien utføres på kvinner, og en konsekvensblir at flere gravide har hatt en fedmeoperasjon, påpeker forskerne.

De har sett nærmere på 2500 barn født av en kvinner som ble operert for fedme en gang i perioden 1992 til 2009.

Sammenligningsgrunnlaget er nær 12500 barn av møre som ikke har vært fedmeoperert. Den nye studien, nylig publisert i British Medical Journal, er den mest omfattende i sitt slag.  

Referanse:

Nathalie Roos, Martin Neovius, Sven Cnattingius, Ylva Trolle Lagerros, Maria Sääf, Fredrik Granath og Olof Stephansson. Perinatal outcomes after bariatric surgery: nationwide population-based matched cohort study. British Medical Journal (BMJ), online 12 November 2013

Powered by Labrador CMS