Cannabis og sigaretter gir like mye kreft

Tre jointer med cannabis gjør like mye skade som 20 sigaretter. Røyker du begge deler sammen, blir effekten dramatisk forverret.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

  cannabis

Cannabis er et fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp.

Planten dyrkes i varmetempererte strøk, spesielt i Asia, Nord-Afrika og Mellom-Amerika.

Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater.

Cannabis inneholder over 400 kjemiske forbindelser, hvorav 80 er såkalte cannabinoider som har hallusinogene egenskaper. Den mest kjente er THC (tetrahydrocannabinol).

Stoffene brytes langsomt ned, og det kan ta opptil 70 dager før de er ute av kroppen.

Røyking er den vanligste måten å innta cannabis på.

Cannabis fremkaller en rus som er karakterisert av oppstemthet, en følelse av letthet, man «svever», tidsbegrepet og virkelighetsoppfatningen endres. Hallusinasjoner kan forekomme.

Cannabis er et vanedannende narkotikum. Skadevirkningene er først og fremst av psykisk natur, bl.a. med angstanfall, depresjon, mangel på initiativ og stagnasjon i personlighetsutviklingen.

Hos avhengige personer vil avbrudd i bruk føre til abstinenssymptomer som magesmerter, uro og søvnløshet.

Det er beregnet at ca. 300 millioner mennesker bruker stoffet på verdensbasis. I Norge er cannabis det vanligste rusmiddelet etter alkohol. Hasjrøyking er vanligst blant ungdom.

kilde: Store Norske Leksikon

En cannabis-sigarett kan inneholde opp til 50 prosent mer kreftfremkallende kjemiske forbindelser (karsinogen) enn vanlig tobakk.

Det er The British Lung Foundation som har lagt fram disse resultatene.

I en tidligere britisk undersøkelse har 79 prosent av barn og ungdom sagt at de regner cannabis for ufarlig i forhold til kreftfaren. Kun to prosent av de spurte trodde det var en helserisiko forbundet med å røyke cannabis.

Og det var de to prosentene som hadde rett.

Tar ikke stilling til moral

- Det er viktig at folk er fullstendig klar over farene ved cannabis, slik at de kan ta en overveid avgjørelse på bakgrunn av skaden det medfører, sier Dr. Tariq Sethi ved The British Lung Foundation.

Han legger vekt på at de ikke tar stilling til de moralske sidene ved bruk av cannabis.

- Rapporten fra The British Lung Foundation vurderer ikke om det er moralsk riktig eller galt å bruke cannabis. Vi er kun interessert i å formidle hvilken helserisiko som er involvert i dette, sier Sethi.

Forskjellig røykemetode

Lederen for The British Lung Foundation, Dame Helena Shovelton, påpeker også at det er forskjeller i måten man røyker cannabis og sigaretter.

- Volumet som inhaleres ved røyking av cannabis er langt større enn ved røyking av sigaretter. Dessuten inhalerer man dypere og holder pusten med røyken lenger før man blåser ut. Dette innebærer at mer giftig karbonmonoksyd og tjære kommer inn i lungene, sier hun.

Rapporten fra The British Lung Foundation legger også vekt på at cannabis har utviklet seg i en helsemessig negativ måte siden 1960-tallet. Grunnen er at cannabis i dag inneholder langt mer av det hallusinogene stoffet THC (se faktaramme).

Legalisering?

Den britiske innenriksministeren David Blunkett signaliserte i fjor planer om å myke opp regelverket for cannabis. Blant annet skulle ikke besittelse være ulovlig, samtidig som cannabis skulle bli nedgradert fra klasse B til C, noe som gjør at stoffet blir vurdert på linje med antidpressiver og stereoider.

I Norge er all bruk av cannabis ulovlig og regnes som misbruk.

Powered by Labrador CMS