Unge hoder i kranglepine

Neste gang partneren får deg til å koke av irritasjon, tenk over dette: Hyppige krangler gir økt risiko for at barn rammes av hodepine minst en gang i måneden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Med krangling i familien flere ganger ukentlig nær dobles risikoen for at gutter får hodeverk én eller flere ganger per måned.

Det antyder en ny tysk studie publisert i tidsskriftet Deutsches Ärzteblatt International. For guttenes del synes det også viktig at de har fritid for seg selv.

De som hadde dette kun “av og til”, som det uttrykkes i studien, løp over to ganger forhøyet risiko for stadig tilbakevendende vondt i hodet.

Ikke påvist hos jentene

Forskernes datagrunnlag er svar de har fått gjennom spørreundersøkelser. De sendte ut en undersøkelse i 2003 til 8 800 husholdninger med barn i alderen 7-14 år. Så ble denne fulgt opp tre ganger i perioden 2004-2006.

Ved oppfølgingen i 2004 hadde 659 av totalt 2 952 barn i utvalget vondt minst én gang i måneden, mens 261 hadde minst ett tilfelle ukentlig. 1 029 hadde hodepine kun enkelte ganger.

Dobbelt så mange jenter som gutter ga uttrykk for ukentlige symptomer på hodepine, ifølge studien fra Georg-August-Universität Göttingen.

Likevel har forskerne ikke klart å påvise noen forhøyet risiko for jenter - verken hva angår krangling eller fritid for seg selv.

- Ganske interessante funn

- Dette er ganske interessante funn, skriver professor Lars Jacob Stovner ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved NTNU i Trondheim, i et e-post-intervju med forskning.no der han kommenterer studien.

- Hos jenter var det kun foreldrenes atferd i forbindelse med hodepinen som ga noe utslag, tolket som at hvis de fikk slippe unna oppgaver, som fri fra skole og så videre, så fikk de mer hodepine, framholder Stovner.

Det nye forskningsarbeidet antyder altså at jentene, når de klager over hodepine, ser ut til å være mer følsomme for tilbakemeldinger fra foreldrene.

Hvis foreldrene ga kraftig respons, det være seg positiv eller negativ, førte dette til økt rapportering av hodepine. Slik forsterking kan eksempelvis være at jentene fikk mer oppmerksomhet (positiv) eller beskjed om å være hjemme fra skolen (negativ).

Samtidig er det viktig at man tar barns hodepine på alvor.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Overkjører ytre faktorer?

Forskerne har ikke sett på mulige årsaker til forskjellene mellom guttene og jentene i studien. Vi lar spørsmålet gå videre til Stovner.

- Kan det tenkes at jenter i større grad unnlater å si fra hvis de får hodepine av foreldres krangling, og at de sier fra i andre sammenhenger?

- Personlig tror jeg det er mye ren biologi i hvor mye hodepine en person har. Ytre omstendigheter og utløsende faktorer kan nok bety en del hos enkelte, men kanskje ikke like mye som enkelte tror, skriver professoren, som er nevrolog og leder for Institutt for nevromedisin ved NTNU.

Stovner legger til at kvinner generelt har langt mer hodepine enn menn.

- Kanskje er det slik at de biologiske faktorene hos dem i større grad “overkjører” mulige ytre faktorer.

- Dessuten må man være åpen for at resultatene kan være feil, ifølge Stovner.

Fremelske hodepine

- Helst bør de reproduseres i flere studier for at man skal tro fullt og fast på slike funn.
Forskerne selv later til å mene at det kan være snakk om såkalt sekundærgevinst, altså at det å gi mye oppmerksomhet og fri fra forpliktelser kan være med å fremelske hodepine, skriver Stovner.

Professoren mener dette er en interessant tanke, men ikke eneste mulige tolkning:

- Muligens har foreldrene med slik atferd barn som tidligere har hatt mye hodepine. Barn som har hatt hodepine tidligere, vil ha større sjanse enn gjennomsnittet for å utvikle ny hodepine senere, forteller han til forskning.no.

Studien skiller for øvrig ikke mellom ulike former for hodeverk. Den vanligste formen for er såkalt spenningshodepine, som opptrer på den ene eller begge sidene av hodet.

Å ha vondt i hodet er en av de vanligste medisinske tilstandene. Undersøkelser har vist at 8 av 10 personer har hatt hodepine i løpet av det siste året, ifølge Store norske leksikon. Én av 10 har hatt kraftige smerter.

Migrene er en annen tilstand som ofte kan være svært plagsom og denne er utbredt i rundt 10 prosent av befolkningen, heter det videre.

Må tas på alvor

For foreldre kan det være vanskelig å vite når man skal kontakte lege når barnet har hodepine.

- Det er heldigvs sjelden alvorlig sykdom bak barns hodepine, men foreldrenes bekymring kan smitte over på barna, som derved får mer plager. Dette kan i seg selv være en grunn til å få en god utredning hos lege.

- Har barnet hyppig, kraftig hodepine - og særlig hvis det er andre alvorlige symptomer som kramper, svekket bevissthet, nevrologiske utfall eller lignende - bør barnet naturligvis undersøkes nøye, opplyser Stovner til forskning.no.

Med nevrologiske utfall mener Stovner eksempelvis lammelser, tretthet, synsproblemer og endringer i personligheten - noe som kan være tegn på hjernesvulst.

Referanse:

Gaßmann, J; Vath, N; Gessel, H v; Kröner-Herwig, B. Deutsches Ärzteblatt International 2009;106(31-32): 509-16. DOI: 10.3238/arztebl.2009.0509.

Les mer:

Nasjonalt kompetansesenter for hodepine

Store norske leksikon: Hodepine

Powered by Labrador CMS